La Factoria

Durant el curs 2015-2016 La Factoria ha mantingut el seu catàleg de serveis en el suport a l'Aula Global, juntament amb sessions de formació al PDI sobre novetats i funcionament de l'Aula Global.

Pel que fa al suport en la creació i la implementació de MOOC UPF, La Factoria:

  • Va assessorar en la utilizació de materials de tercers: LPI i LOPD, en llicències Creative Commons i ús d'enllaços.
  • Va assessorar en les citacions dels materials multimèdia en els MOOC.
  • Va donar suport tecnològic en la publicació dels materials a les plataformes que ofereixen els MOOC i a Youtube.