Innovació docent

Convocatòries d’ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent

Durant el curs 2015-2016, tot i l’absència de convocatòries oficials d’ajuts orientats a la innovació docent i la millora de la qualitat educativa del sistema universitari, per part dels organismes oficials tant d’àmbit estatal com autonòmic, s’han desenvolupat les accions següents:

 • Presentació d’una sol·licitud a una convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona, a la modalitat d’inclusió per treballar la noció de campus universitari, obert a l’entorn entre persones amb risc d’exclusió, d’una banda, entre professions i, de l’altra, entre la idea de Campus Júnior per a alumnes de tercer i quart d’ESO de districtes amb població amb risc d’exclusió (Ciutat Vella, Sant Martí i Nou Barris). Tot i que sense resolució positiva, s’ha treballat per tirar endavant el projecte, amb una prova pilot de Campus Júnior inclòs.
 • Sol·licituds a organismes no oficials: Centre Promotor per a l'Aprenentatge Servei. Impuls a les iniciatives d’ApS a la UPF. La primera experiència d’Aprenentatge Servei que es fa a la UPF, reconeguda pel Centre Promotor per a l’Aprenentatge Servei a Catalunya, s’ha presentat al Fall Symposium at Pembroke College Oxford.

Mobilitat docent Erasmus + PDI

El curs 2015-2016 la convocatòria s’ha orientat als nous requeriments d’Erasmus +, donant pas a estades per a docència i formació en institucions d’educació superior, tot atenent els nous criteris de la Unió Europea. La convocatòria es fa conjuntament amb el SRI segons el disseny, la difusió i el procés d’avaluació de les 10 beques del curs 2015-2016.

Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD)

El Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) està constituït pels ICE, IDES, CQUID i e-Learn de les universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya. El GIFD va començar a gestar-se l'octubre del 2009, fruit d'una proposta de col·laboració en el si de la universitat pública catalana, orientada al treball conjunt per identificar les competències docents dels professors universitaris, atès el nou context que l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ens plantejava i els reptes que establia per a la formació docent.

Entre les accions del GIFD en les quals el CLIK ha col·laborat aquest curs destaquen:

 • Participació al monogràfic sobre innovació publicat per la URL a la seva revista Aloma, “La innovación como competencia docente en la universidad: innovación orientada a la mejora del aprendizaje”.
 • Organització del simposi en el marc del CIDUI 2016 "La formación del profesorado como factor de su desarrollo profesional y de mejora de la calidad de la docencia: evaluación y análisis institucional de su impacto”.

Xarxes universitàries d’Aprenentatge-Servei

 • Xarxa ApS Estatal. Participació al Congrés Internacional d’Aprenentatge Servei Universitari celebrat a Granada i participació a l’Assemblea de la Xarxa, de la qual la UPF forma part.

Xarxa RED-U

El CLIK forma part de la Junta Directiva de l’Associació RED-U, Red Estatal de Docencia Universitaria, un espai per a la difusió i l’intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per les universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l’aprenentatge universitari. Durant el curs 2015-2016 l’aleshores CQUID ha col·laborat en les jornades “De la docencia amateur a la docencia basada en la investigación: roles académicos emergentes”, que van tenir lloc a Salamanca els dies 26 i 27 de novembre del 2015.

També durant el curs actual el CLIK ha col·laborat en l’organització de les jornades “TFG, TFM…, ¿cómo convertirlos en experiencias educativas de alto valor?, els dies 10 i 11 de novembre del 2016.

Congrés Internacional d'Innovació i Docència Universitària (CIDUI)

La UPF participa, juntament amb la resta d’universitats públiques catalanes, en els comitès científic, organitzador i executiu del Congrés Internacional d’Innovació i Docència Universitària (CIDUI).

Atès que és un congrés biennal, l'any que no hi ha congrés s'organitza un simposi sobre una temàtica específica d'actualitat relacionada amb l'educació superior. La qualitat del CIDUI i les sinergies que s'hi generen permeten el desenvolupament d'iniciatives conjuntes, amb la presència d'experts de referència en educació superior.

El dia 8 de maig del 2015 es va celebrar a la sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la UPC el VIII Simposi Internacional del CIDUI. Aquest acte va comptar amb la presència del rector de la UPC i president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques de Catalunya, el Dr. Enric Fossas, i la temàtica de la Jornada va centrar-se en la problemàtica “Avaluació i canvis institucionals: cap a on anem?”. El Simposi CIDUI es va convocar amb l’objectiu de tractar qüestions d'avaluació, especialment les relatives als esforços de canvi en l'àmbit institucional. Les aportacions es van planificar per incloure temes sobre estàndards acadèmics, el desenvolupament de polítiques institucionals, sistemes d’avaluació institucionals i iniciatives adreçades a un canvi transformador. En primer lloc, es va poder comptar amb la presència de Robin Middlehurst, professora d’Educació Superior a la Universitat de Kingston i assessora d’estratègia internacional a la Higher Education Academy del Regne Unit, que va impartir la conferència "Institutional change and quality assurance", en què va fer un repàs de l’estat d’aquest tema en diversos països del món i va deixar sobre la taula les qüestions que cal tractar per millorar i que han de marcar el camí del futur en aquest àmbit.

A més, durant el curs 2015-2016 el CLIK ha col·laborat en l'organització del IX CIDUI que porta per títol “Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge".

En aquesta nova edició, el CIDUI ha reflexionat sobre les diferents accions i investigacions que s’han fet al llarg de la seva trajectòria, per tal de conèixer l'impacte que han suposat en l’àmbit universitari. A partir d’aquesta anàlisi proposa reflexionar sobre quines són les línies de futur que definiran les metodologies, investigacions i continguts en l’ensenyament universitari.

Projecte “Competències d’introducció a la universitat a secundària: evitant l’exclusió social”

Segona edició d’aquest projecte impulsat per membres del personal d'administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Pompeu Fabra, i que té com a objectiu ajudar a construir referents universitaris per a estudiants de batxillerat que ho necessiten. Ha comptat amb el suport del Consell Social en la seva segona edició.

El projecte pren el nom d’Horitzons i es basa en la idea de l'enriquiment competencial, a fi de facilitar als estudiants algunes estratègies compensatòries al potencial risc d'exclusió i l'abandonament dels estudis universitaris que encetin posteriorment. El disseny d'aquest projecte, que va començar el curs 2014-2015, es va plantejar com a acció col·lectiva en el context d'un centre de Secundària, en concret l'INS Milà i Fontanals, situat al barri del Raval de Barcelona. En el curs 2015-2016, s'ha incorporat un nou centre, l'INS Pau Claris, també del districte de Ciutat Vella.

En el projecte d’aquest curs han participat 6 estudiants de grau de la UPF com a voluntaris per facilitar referents propers i estratègies universitàries a alumnes de primer de batxillerat amb escassos referents al seu entorn.

Projecte Prometeus

Durant aquest curs s’ha configurat el projecte en xarxa Prometeus, amb entitats del Raval, instituts públics i universitats participants. Ha suposat la signatura del conveni amb una de les entitats del grup promotor, i en l’inici del projecte l’oferta d’accions d’acompanyament i de seguiment i beques salari. La finalitat és transformar la tendència del barri del Raval, per tal que el màxim nombre de joves accedeixin i cursin estudis universitaris. En aquest marc, el projecte Prometeus persegueix tres blocs de resultats que tenen a veure amb l’impacte, el retorn i la transferència.

Jornada Bones Pràctiques Docents: Experiències d'Innovació Docent a la UPF

El 7 de març del 2016, sumant-se a les activitats organitzades a la UPF per al Dia de la Dona, es va organitzar la taula rodona “El valor afegit d’integrar la perspectiva de gènere a la Universitat. Equitat i formació integral com a innovació i transformació social”. L’activitat va estar oberta a tota la comunitat universitària de la UPF i als centres col·laboradors. També, en la mateixa jornada, es van presentar resultats dels projectes PlaQuid relacionats amb la temàtica i desenvolupats en el període 2013-2015.

Aula Global

Durant el curs 2015-2016 La Factoria, el Servei d’Informàtica i el CLIK han col·laborat per continuar perfeccionant l’Aula Global. Amb l’objectiu de millorar la innovació i la qualitat en la docència, durant aquest curs acadèmic s’ha planificat una prova pilot per posar en marxa durant el primer trimestre del curs 2016-2017, una Aula Global renovada. Aquesta nova versió permetrà un salt qualitatiu en l’ús de les aules en línia i la docència virtual. Les característiques principals de la nova plataforma són: un disseny més atractiu i intuïtiu, la informació es guardarà al núvol i també oferirà noves funcionalitats i eines molt interessants per millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. Alguns dels recursos més importants de la nova versió són el portafoli electrònic, el repositori digital o la gravació de les classes.

Aula Global Espai del Professorat

Durant aquest curs, l’Aula Global específica dedicada al professorat ha fet un salt qualitatiu millorant el repositori de recursos. S’ha simplificat la tramesa de novetats mitjançant correus electrònics periòdics, s’ha sistematitzat la publicació continuada de materials i s’han obert nous espais d’interès per al professorat: rúbriques, Turnitin, MOOC, entre d’altres. Per facilitar la consulta asincrònica s'ha incorporat en el lateral dret de l’Aula Global un visor de novetats: publicació d’arxius i data d’actualització.

Assistència a jornades i a congressos

El CLIK continua present, assistint i presentant comunicacions en congressos relacionats amb la innovació i la qualitat docent, amb una especial atenció a les darreres tendències en ensenyament superior i a aquelles temàtiques susceptibles de transferència als entorns docents, que promoguin l’aplicació de metodologies noves per part del professorat i la millora de l’aprenentatge de l’estudiant. També com a forma de difondre el CLIK externament i d’establir aliances amb d’altres professionals i institucions.

 • EMI Fòrum. Universitat Autònoma de Madrid, 20 i 21 de juny del 2016. Organitzat per A4U.
 • Jornades MOOC & CRAI, 20 i 21 de juny del 2016. Universitat Pompeu Fabra. Organitzat per ASTRI.
 • Jornada anual Àrea de Docència. Auditori de Mercè Rodoreda, 10 de juny del 2016. Organitza: Vicegerència de l’Àrea de Docència.
 • Conferència “Vivim la vida o la vida ens viu?”, 2 de juny del 2016. Universitat de Vic i Central de Catalunya. Organitzat per CIFE.
 • TESOL-SPAIN Barcelona Regional event, 27 de maig del 2016. Casa de la Convalescència (Hospital de Sant Pau). Organitzat per UAB Idiomes.
 • Conferència “10 claus per entrenar l’optimisme”, 17 de maig del 2016. Universitat de Vic i Central de Catalunya. Organitzat per CIFE i editorial Vicens Vives.
 • IV Congrés Internacional EDO, 11, 12 i 13 de maig del 2016. Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Jornada MOOC Xarxa Vicens Vives. 13 de maig del 2016. Universitat de València. Organitzat per la Xarxa Vicens Vives.
 • Input 2016. Public Television Conference. Càller, 8-12 de maig del 2016.
 • II Congreso Europeo Flipped Classroom (flipconspain.com). 6, 7 i 8 de maig del 2016. Universitat de Saragossa.
 • V Pick Up Idees. 5 de maig del 2016. Tecnocampus Mataró-Maresme.
 • Jornada UCATx. 2 de maig del 2016. Universitat de Barcelona. Organitzat per UCATx.
 • Cicle Start-ups i Spin offs. Universitat i Empresa: 12 sessions dedicades a projectes d’innovació de ciència i tecnologia. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Del 29 d’octubre al 7 d’abril del 2016.
 • International Classroom Symposium. 4 d’abril del 2016. Universitat de Maastricht. Organitzat per World Universities Network (WUN).
 • IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria. "La Universidad en cambio: gobernanza y renovación pedagógica". Organitzat per la Universitat de Múrcia, del 31 de març al 2 d'abril del 2016.
 • 1st HEIRRI Conference: Teaching Responsible Research and Innovation at University. Barcelona, 18 de març del 2016.
 • "Com la tecnologia transforma la humanitat". Organitzat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona, 16 de març del 2016.
 • "Open Education Week 2016". Organitzat per la Universitat Carlos III, Madrid. del 7 a l'11 de març del 2016.
 • "ITWorldEdu. Innovating in Education". Organitzat per Edutechcluster, Mobile World Capital i l'Ajuntament Barcelona. 7 i 8 de març del 2016.
 • Jornada Fòrum Vives: "La intercomprensió lingüística". Universitat de Barcelona, 1 de desembre del 2015. Organitzat per la Xarxa Vives.
 • CEL/ELC Conference 2015 “Engaging Languages. Sciences, Cultures, Societies”. 26-27 de novembre del 2015. Organitza: Universitat Lliure de Berlín.
 • I Jornada Càtedra Pompeu Fabra: “Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país”. UPF-IDEC, 5 i 6 de novembre del 2015. Organitzat per la càtedra Pompeu Fabra.
 • Workshop “What to do when they don’t all speak English”. Universitat Pompeu Fabra, 28 d’octubre del 2015. Organitzat pel CQUID.
 • "Com millorar la formació dels docents?". Organitzat per l'AQU Catalunya. 27 d’octubre del 2015. Barcelona.
 • IntlUni Erasmus Academic Network. IntlUni Final Conference. 23-25 de setembre del 2015. Brussel·les. Organitzat per la Universitat d'Aarhus.
 • 4th Conference on Integrating Content and Language in Higher Education. At the Crossroads between Innovation an Practice. 2-4 de setembre del 2015. Organitzat per la Universitat Lliure de Brussel·les.
 • V Congrés Internacional Univest. "Els reptes de millorar l’avaluació". 9 i 10 de juliol del 2015. Organitzat per la Universitat de Girona.