Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació

Durant aquest curs acadèmic l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ha continuat treballant intensament en l'execució de projectes conjunts per millorar i potenciar la qualitat dels serveis bibliotecaris i la preservació i difusió de la informació. Aquest curs es va treballar en els projectes següents:

-Sistema compartit de gestió bibliotecària:

Es va fer el concurs per seleccionar un nou sistema informàtic compartit. El concurs es va adjudicar a l'empresa Innovative Interfaces, amb els productes SIERRA (que substituirà Millennium) i ENCORE DUET, que substituirà el Metacercador Plus.

-Portal de Recerca de Catalunya:

Durant aquest curs es va posar en funcionament el portal de manera restringida amb accés mitjançant usuari i contrasenya. Es van fer diverses càrregues de dades de totes les universitats participants a través de l’estàndard CERIF. També es va establir un procediment de control de qualitat de les dades. Està previst obrir el portal amb accés universal el primer trimestre del curs 2016-2017.

-Gestió de dades de recerca:

S'ha treballat en un pla d'acció per establir una política de gestió de les dades generades per les activitats de recerca a les universitats de Catalunya. El febrer del 2016 es van difondre els documents Bones pràctiques i la Guia per al compliment dels mandats d’accés obert per a publicacions de la Llei de la ciència espanyola i de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea. Els àmbits de treball actual són:

 • Política de gestió de dades i full de ruta
 • Pla de gestió de dades
 • Normes per a la descripció de dades
 • Proposta d’infraestructures

-Catalogació en la nova normativa RDA:

S'ha treballat en la preparació per al canvi al nou codi de catalogació RDA previst per a finals del 2016. Així, es van crear diferents grups de treball amb participació de personal de la UPF i es van anar fent els treballs preparatoris per adoptar aquest nou codi.

Al mateix temps, l'Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del CSUC va continuar desenvolupant els diferents programes inclosos en el seu pla de treball. La UPF hi va participar activament formant part dels diferents òrgans de govern i de tots els grups de treball:

 • CCUC (interlocutors de catalogació i autoritats de noms i títols)
 • PICA (programa de préstec consorciat, préstec interbibliotecari, préstec in situ i accés a les col·leccions)
 • GEPA
 • BDC. Llicències (Relectro)
 • BDC. Dipòsits (grup genèric de dipòsits, TDX, MDX i Sumaris-Dialnet)
 • Gestor de referències: Mendeley
 • Millennium
 • SFX/MetaLib
 • Suport a la recerca
 • Repositoris

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) va continuar amb el funcionament i el creixement habituals. A finals del curs acadèmic, el CCUC comptava amb més de 5.348.160 registres bibliogràfics.

El Servei de Préstec Consorciat (PUC) va continuar tenint uns resultats molt bons. El 2015 es van fer 54.453 préstecs de llibres entre biblioteques, xifra que suposa un increment del 3% respecte a l'any 2014.

El préstec interbibliotecari (PI) va continuar funcionant per al subministrament de fotocòpies o de còpies digitals de documents i per accedir a documents d'institucions que no són consorciades.

Els productes d’informació més ben valorats pels usuaris han estat un any més les revistes electròniques que ofereix la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC), de les quals s’han descarregat 5,4 milions d’articles. Estudiants, professors i investigadors de 20 institucions (bàsicament les institucions del CSUC, tant membres com associades) tenen accés a 18.700 revistes electròniques, uns 18.000 llibres electrònics i 22 bases de dades.

Pel que fa als repositoris digitals de documents, es van continuar incorporant nous continguts en els repositoris en funcionament i també s'hi van incorporar millores (TDX: Tesis Doctorals en Xarxa; RECERCAT: Dipòsit de la Recerca de Catalunya; RACO: Revistes Catalanes amb Accés Obert; MDC: Memòria Digital de Catalunya, i MDX: Materials Docents en Xarxa).

Cal destacar el portal Crònica, projecte entre el CSUC i la Biblioteca de la UPF, amb tecnologia Linked Open Data. Té la finalitat de localitzar per any i per lloc d'edició fullets històrics (des del 1542 fins al 1868) del fons de la Biblioteca de la UPF digitalitzats a la Memòria Digital de Catalunya. La cerca es pot fer de tots els fullets alhora o per períodes preestablerts. 

Formació

Es van fer els cursos i les jornades següents, a les quals va assistir personal de la UPF:

- Edició de Revistes a RACO. Octubre del 2016.

- Seminari Gestión de Datos de Investigación. Gener del 2016.

- Curs Gestión de Datos de Investigación. Impartit per Fernanda Peset. Abril i maig del 2016.