Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

La Universitat Pompeu Fabra va participar en la Trobada de l'Anella Científica (TAC), que organitza el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

La Trobada de l'Anella Científica (TAC) va tenir lloc el 9 de juny del 2016 al campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, sota el títol genèric de "La seguretat de la 'Internet of Things'". Aquesta 20a. edició de la TAC va mostrar els riscos i les vulnerabilitats emergents en seguretat, especialment amb la "Internet de les coses"; però també amb d'altres tecnologies. Així mateix, va aportar experiències que poden ajudar les xarxes acadèmiques i de recerca i, en general, les organitzacions, a fer-se més segures.