Connexió a Internet

Durant el curs 2015-2016 s'ha ampliat la connexió a Internet de la UPF a 10 Gbps, amb l'objectiu de millorar l'accés als serveis al núvol i per la demanda creixent de continguts audiovisuals.

RedIris Nova és la xarxa de comunicacions d'alta velocitat que uneix entre si, i amb la resta d'Internet, les diferents xarxes acadèmiques existents a Espanya, com és l'Anella Científica en el cas de Catalunya.