Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CRUE (CRUE-TIC)

Les Jornadas de la Sectorial TIC de la CRUE es van celebrar els dies 21 i 22 d'abril a la Universitat de Màlaga, sota el títol "Perspectivas tecnológicas para la universidad del futuro".

Durant les jornades es van tractar diferents àrees d'interès, com les tecnologies de suport a l'organització universitària, les tecnologies associades a l'aprenentatge i les tecnologies del coneixement i anàlisi de la informació per organitzar la universitat del futur.

Cal destacar la presentació a les jornades de l'informe UNIVERSITIC 2015, que permet conèixer la situació de les TIC de les universitats espanyoles i les millores pràctiques adoptades, així com la visió europea de les competències digitals.