ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ DEL MÀSTER DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA UPF-UOC - 2018 ACREDITACIÓ DE LA TITULACIÓ DEL MÀSTER DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA UPF-UOC - 2018

Informació Pública de l’autoinforme d’acreditació del Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Des del dia 24 d’octubre fins el 30 d’octubre a les 12h00, d’acord amb el que estableix la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster, elaborada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra sotmet a informació pública, per tal de ser validat per la comunitat universitària, l’autoinforme d’acreditació del títol de Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes.

Es poden fer arribar els comentaris a l’autoinforme a l’adreça electrònica: [email protected] 



Oficina de Postgrau i Doctorat

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

[email protected]

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h. i de dilluns a dijous de 15.30 a 17.00.