Tiro: el cementerio fenicio de Al Bass

El documental " Tiro: el cementerio fenicio de Al Bass" dirigit per Diego Bravo i Maria Eugènia Aubet, consisteix en una reconstrucció 3D, és a dir, un passeig virtual sobre la Vida i la Mort a l'antiga ciutat fenicia de Tir, la Sour actual, al Sud del Líban. El film mostra l'evolució històrica de la ciutat de Tir, la vida quotidiana, la seva història, la tecnologia emprada en les seves construccions, i el complexe mon dels seus costums funeraris. Gran part de la informació prové dels documents literaris antics i fonamentalment de la recerca arqueològica desenvolupada en el projecte arqueològic de La necròpolis fenícia de Tir al-Bass (Liban) que du a terme el Laboratori d'Arqueologia des de l'any 1997.  

Premis

El documental "Tiro: el cementerio fenicio de Tiro al-Bass" ha estat guardonat amb el Premio Arkeolan a la divulgación científica,al VIII Festival Internacional de Cine Arqueológico del Bidasoa, celebrat al Centro Cultural Amaya del 18 al 22 Novembre del 2008.

Concursos

El documental ha estat seleccionat als següents Festivals Internacionals de Cinema Arqueològic:

  • VIe Festival International du Film d’archéologie de Nyon (Nyon, Suíssa, del 3 al 7 de març del 2009) Musée Romain de Nyon. Programa.
  • XX International Festival of Archaeological Film ( Rovereto, Itàlia 5-10 Octubre 2009). S'emetrà el 13 d'octubre del 2009. (www.museocivico.rovereto.tn.it). Programa.