ELECCIONS A DEGÀ O DEGANA DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Calendari

Convocatòria: 12 de gener del 2023

Últim dia de presentació de candidatures: 23 de gener del 2023

Proclamació provisional de candidats: 24 de gener del 2023

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidatures: 27 de
gener del 2023

Proclamació definitiva de candidats: 30 de gener del 2023

Campanya electoral: de 30 de gener al 5 de febrer del 2023

Reunió de la junta de centre per fer les votacions: 6 de febrer del 2023, 9.00 h a  la Sala de Graus-61.127 (Campus Mar)

Proclamació provisional de candidats electes: 13 de febrer del 2023

Últim dia de reclamacions a la proclamació provisional de candidat electe: 16 de febrer
del 2023

Proclamació definitiva de candidat electe: 17 de febrer del 2023