Durant el període de tancament de la Universitat podeu contactar amb nosaltres des del correu electrònic:

-------------------------

Durante el periodo de cierre de la Universidad podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico:

---------------------------

Contact us by e-mail:

Graus/Grados/Bachelor's:
Humanitats i Global Studies [email protected]

Màsters/Másteres/Master's:

Doctorats/Doctorados/Doctorates:

Horari d'atenció al públicDilluns a divendres de 9:30 a 14:00h

 

Direcció Administrativa

Cap de la Unitat de Gestió i Administració d'Humanitats
Miquel J. Sánchez Ginés

 

Coordinació d'àmbits

Àmbit Docència
Susana Alonso Estalayo

Àmbit Professorat
Bianca Cabañero Iglesias

Àmbit Gestió Econòmica i de la Recerca
Rosa Parra Álvarez

 

Suport

Àngels Bertran Ambrós
Carolina Cámara Molina
Miriam Cano Manzano
Isabel Cortés Morros
Carina Domenech
Cristina Garrido Buxeda
Montserrat Martí Quintillà
Carmen Monge Solanas
Carina Ortega Puig
Marta Perelló Cuadras
Catalina Rossi
Eulàlia Solé Solano

Laboratori d'Arqueologia (tècnica)
Laura Trellisó Carreño

 

Edifici Jaume I (Campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Despatx: 20.273

(+34) 93 542 15 35 

[email protected] 

 


 


 

For inquiries related to degree enrolment use the User Support Centre

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona