Back Cultura política democràtica i noves formes de participació ciutadana

Cultura política democràtica i noves formes de participació ciutadana

Cultura política democràtica i noves formes de participació ciutadana

La cultura democràtica és un potent motor d’integració social que cohesiona els ciutadans en l’esfera pública i contribueix centralment a legitimar les institucions polítiques. No obstant això, malgrat la seva importància, es tracta d’un concepte insuficientment teoritzat i estudiat, tant des d’un punt de vista teòric com empíric. Investigacions dutes a terme en els últims anys, basades en les preocupants dades de desafecció política, han conduït molts experts a confirmar l’existència d’una crisi de la democràcia. El projecte Cultura política democràtica i noves formes de participació ciutadana estudiarà les noves formes de cultura democràtica que requereixen els nous models de legitimitat democràtica.  

Principal researchers

Josep Lluís Martí Marmol

RECERCAIXA

74.776,02 €