Revista "Illes i imperis"

Illes i Imperis és una revista editada pel GRIMSE (Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees) des de 1998. El seu objecte és la publicació d'estudis sobre les societats colonials i postcolonials. Els propòsits de l'equip editor són absolutament oberts. Acceptem totes les formes d'aproximació a les societats colonials i les seves realitats posteriors, sempre i quan reuneixin els imperatius de qualitat propis de les ciències socials de la nostra època. Acceptem i promovem la publicació de treballs de caire històric però també aportacions des d'altres àmbits de les ciències socials.

Illes i Imperis proporciona estudis, publica textos i material quantitatiu, ofereix referències i comentaris bibliogràfics així com informació sobre activitats d'interès per als estudiosos i els interessats en la història de les societats en el món colonial i postcolonial. És una revista, en definitiva, que serveix de plataforma per a expressar les preocupacions acadèmiques pròpies d'aquells que s'interessen per l'estudi d'aquestes societats.

L'interès del GRIMSE s'ha orientat preferentment vers els estudis sobre l'Amèrica Llatina, sobre les Filipines i el sud-est Asiàtic, sobre el nord d'Àfrica i també a propòsit del món metropolità hispànic, al llarg dels segles XV al XX. Això no obstant, la revista no s'adreça només a aquesta mena d'estudis sinó, en general, a la publicació de treballs acadèmics sobre altres àrees i èpoques. Ens motiven sobretot els estudis sobre altres imperis (portuguès, francès, anglès, holandès, ...), les perspectives comparatives i, en general, els anàlisis que es construeixin des de les preocupacions pròpies de la World History.

 

Número actualCiencia e ingeniería en Filipinas a finales del siglo XIX, núm. 22 (2020), amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 1268).

 

Illes i Imperis
Islas e Imperios
Islands and Empires
Îles et Empires
Estudis d'història de les societats en el món colonial i postcolonial

Consell editor

Directors

Josep M. Delgado (UPF/GRIMSE) i Josep M. Fradera (UPF/GRIMSE)

 

Editors 

Alexandre Coello de la Rosa (GRIMSE/UPF/ICREA) i Martín Rodrigo (GRIMSE/UPF)

 

Editors assistents

María Belén Cherubini (GRIMSE/UPF) i Tomás Hernández Jurado (UPF)

 

Editor ressenyes

David Pretel (GRIMSE/UPF)

 

Redacció

Claudia Contente (GRIMSE/UPF)

Laura Díaz Esteve (GRIMSE/UPF)

María Dolores Elizalde (CSIC)

Juan Inarejos (Universidad de Extremadura)

Fernando Jumar (CONICET (IdIHCS)/UNTreF/UNLP/ANH)

Ruth de Llobet (University of Wisconsin-Madison)

Maite Ojeda Mata (University of Southampton)

Eloy Romero Blanco (GRIMSE/UPF)

Joao Vicente Melo (Liverpool University)

Igor Perez Tostado (Universidad Pablo de Olavide)

Gabriel Paquette (John Hopkins University)

 

Consell Assessor

Victor Hugo Acuña (Universidad de Costa Rica)

Luis Felipe de Alencastro (Escola de Economia de São Paulo – FGV/Sorbonne)

Luis Alonso Alvarez (Universidade da Coruña)

Gonzalo Alvarez Chillida (Universidad Complutense de Madrid)

Astrid Cubano (Universidad de Puerto Rico)

Raúl Fradkin (Universidad Nacional de Luján/UBA)

Alejandro de la Fuente (Harvard University)

Carlos Marichal Salinas (Colegio de México)

Eloy Martín Corrales (UPF)

Carlos Martínez Shaw (UNED)

Juan Pan Montojo (UAM)

Consuelo Naranjo (CSIC)

Rebecca J.Scott (University of Michigan)

Mauricio Tenorio (Chicago University)

Michael Zeuske (Universität zu Köln)

 

Indexada en:  SCImago Journal & Country Rank