Vés enrere Dalmau Palet, Pol

DALMAU PALET, POL

POL DALMAU PALET
Departament d'Humanitats
Història
Recercador Juan de la Cierva

Pol Dalmau és investigador Ramón y Cajal a la Universitat Pompeu Fabra.

Doctor pel European University Institute de Florència, Itàlia. Entre 2018 i 2020 va ser investigador postdoctoral al Leibniz Institut für Europäische Geschichte de Mainz, Alemanya, finançat per la Alexander von Humboldt Foundation. També ha dut a terme estades de recerca al Regne Unit (Cañada Blanch Centre-LSE i CHIA-University of Leeds) i els Estats Units (New York University). El 2018 va ser guardonat amb el Premi Manuel Pérez Ledesma al millor article d'història contemporània publicat a Espanya.


La seva línia de recerca actual busca repensar l’Espanya contemporània a partir dels debats de la història global. Més enllà d’un país circumscrit a la Península Ibèrica, les seves investigacions desvelen les dimensions globals d’Espanya a través d’una sèrie de connexions amb el nord d’Àfrica, el Carib, el sud-est Asiàtic i el Pròxim Orient.

Paral·lelament ha iniciat un nou projecte de recerca, finançat per la Fundació BBVA, que té com a objectiu oferir una història connectada d’Europa i el Pacífic durant l’Època de l’Imperi. El projecte explora la història d’un projecte promogut des de Barcelona per crear una colònia europea a l’arxipèlag de Bismarck, al sud-oest del Pacífic. Per a més informació: https://www.redleonardo.es/beneficiario/pol-dalmau-palet/

Publicaciones (selecció):

Monografies
- Press, Politics and National Identities in Catalonia: the Transformation of La Vanguardia, 1881-1931 (Brighton: Sussex Academic Press, 2017).

Llibres editats
- Corruption, Empire and Colonialism in the Modern Era: A Global Perspective (New York: Palgrave Macmillan,
2021) (amb R. Kroeze and F. Monier).

Articles
-
Catalans and Rifis during the Wilsonian Moment: The Quest for Self-Determination in the Post-Versailles World, Contemporary European History, 32, 2023, 131-145.

- Historia global e historia nacional: ¿una relación insalvable?, Ayer, 120, 2020, 311-324 (amb J. Luengo).

- ‘Writing Spanish history in the global age: connections and entanglements in the nineteenth century, Journal of Global History, 13-3, 2018, 425-445 (amb J. Luengo).

- La imagen pública del poder. Escándalos y causas célebres en Europa (siglos XIX-XX), Historia y Política, 39, 2018 (monogràfic, editat amb Isabel Burdiel).

- Premsa i poder a la Catalunya contemporània: els Godó i la fundació de La Vanguardia, Història de la premsa diària de Barcelona, 25, 2018, 59-72.