Evolució del coneixement científic a la medicina: el canvi lèxic i semàntic

El coneixement científic creix permanentment en medicina, a causa de la identificació de noves malalties, el desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, l’aparició de nous tractaments, i sobretot per la descripció més acurada dels fenòmens. Una de les pistes que ens permeten detectar aquest coneixement és l’anàlisi de les produccions (orals i) escrites de metges i experts, de les quals la terminologia és un factor clau. L’anàlisi del lèxic dels textos mèdics, i en concret de la variació terminològica detectada al llarg del temps (presència o absència d’unitats, modificacions en paradigmes lèxics o canvis de significat), és determinant per a la representació d’aquesta evolució (amagada) del coneixement. 

 

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 542 2493
 +34 93 542 1144

IP:

Mercè Lorente Casafont
[email protected]

Rosa Estopà Bagot
[email protected]

Institucions participants

TERMMED. Evolució del coneixement científic a la medicina: el canvi lèxic i semàntic, de referència FF12017-88100-P, finançat per l’Agència Estatal d'Investigació (AEI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

AEIFons FEDER