Back TECNIO

TECNIO: Plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics- 3rd year

TECNIO: Plans d'actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics- 3rd year

Principal researchers

Miguel Angel Gonzalez Ballester