Amb l’objectiu de promoure la incorporació de temes de responsabilitat social corporativa (RSC en endavant) en els estudis de la Universitat Pompeu Fabra, es publica la tercera edició del premi per seleccionar el millor treball de fi de grau sobre temes d’RSC durant el curs 2020-2021.

El premi està finançat per la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF i comporta un ajut de 1.000 euros per al/s estudiant/s guanyador/s. 

 

NOU! Edició 2021

Bases "Premi de la càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ESCI-UPF al millor treball de fi de grau sobre temes de RSC 2020-2021"

*Informació sobre la càrrega de fitxers electrònics


Edicions anteriors