Aquest premi s’ha creat amb l’objectiu de promoure la incorporació de la responsabilitat social corporativa (RSC en endavant) en els estudis de la Universitat Pompeu Fabra.

La UPF té la voluntat d’esdevenir una universitat socialment responsable i sostenible, que promou i garanteix col·lectivament les múltiples dimensions de la responsabilitat universitària –el desenvolupament sostenible, la consciència ètica, la perspectiva de gènere, la solidaritat i la cooperació, el voluntariat, la prevenció dels danys a la salut i la promoció d’hàbits de vida saludables o l’atenció a la diversitat funcional– com a components essencials d’una universitat amb un esperit responsable.

ESCI-UPF considera que cal fomentar el coneixement i promoure la recerca i la difusió d’estudis que contribueixin a reforçar el compromís i la responsabilitat socials, a analitzar la sostenibilitat de l’activitat econòmica i empresarial, a generar coneixement i a potenciar l’anàlisi i el debat sobre aquestes qüestions, tot plegat a través de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

El premi al millor Treball de fi de grau en RSC està convocat conjuntament per la UPF i  la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa d’ESCI-UPF 

Convocatòria 2023:

 

  Termini per presentar les sol·licituds: 28 de setembre del 2023

Tens dubtes?

  • Contacta amb nosaltres per correu-e [email protected] i indica al títol del missatge: "Premi TFG en RSC".