Re|volucionar la tecnologia

El desenvolupament tecnològic avança ràpidament a totes les societats del món. La COVID-19 ha posat de manifest com de necessaries son les tecnologies de la informació, però alhora també ha tret a la llum debats que ens fan replantejar l’ús que estem donant a aquestes tecnologies i com aquestes monopolitzen i controlen les nostres vides. 

Des de la Càtedra Re|Generation UPF-CZFB creiem que actualment la transformació dels comportaments socials i les polítiques públiques no es poden concebre sense tenir en compte la revolució tecnològica i per això s’han d’explorar les contribucions de la recerca científica i tecnològica més innovadores. 

 

Referències