Presentació

Vivim un moment de canvis, marcat per un present que requereix amb urgència replantejar polítiques i instruments, fer front i construir un futur que només serà realment viable si es basa en el binomi equitat-sostenibilitat. Això només serà possible si som capaços d'introduir transformacions profundes, i d'implicar-hi a tots els sectors i a tots els agents de la societat. Però sobretot, si som capaços de multiplicar l'impacte dels espais de coneixement, de posar la ciència i la innovació al servei dels reptes que tenim com a societat. Aprofitar tota la innovació científica i cultural, per trobar les respostes i aportar les solucions que ens permetin resoldre els desafiaments d'un futur que ja és immediat. 

La Càtedra Re|Generation ha nascut amb aquest objectiu. La seva missió és fomentar el coneixement, transferir-lo i compartir-lo amb l’àmbit empresarial, social, econòmic i/o polític, amb la voluntat d’ajudar a accelerar la presa de decisions, influir en el canvi de comportaments i de pràctiques que són imprescindibles per crear  un nou marc de Benestar Planetari. La Càtedra vol convertir-se així, en un nou l’instrument d’interacció i interrelació entre els àmbits acadèmic, polític, empresarial i social. I per fer-ho proposa la creació d'un Laboratori de Reptes Globals, com l'instrument capaç d'aportar respostes fonamentades i  esdevenir un  motor de canvi i transformació. 

La ubicació del Laboratori de Reptes Globals al departament de Comunicació té una doble justificació. Per una banda, implica un reconeixement de la doble vinculació de la Càtedra: amb la iniciativa del Benestar Planetari de la UPF, i amb el departament on està adscrita. Per altra banda, suposa un reconeixement del rol clau que juga la comunicació en la transferència de coneixements sobre canvi climàtic i benestar planetari, per tal que la sinergia entre ciència, poders públics i ciutadania sigui efectiva i sostenible en el temps.