Re|viure el planeta

El canvi climàtic està afectant a tots els països de tots els continents. Està alterant les economies nacionals i afectant totes les dimensions de la vida. Els sistemes meteorològics estan canviant, els nivells de la mar estan pujant i els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems. L’any 2019 va marcar el final de la dècada més calorosa que s’ha registrat mai fins ara, així com també van augmentar els nivells de diòxid de carboni (CO2) i d'altres gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. 

Cal prendre mesures urgents per abordar tant la pandèmia com l'emergència climàtica per tal de salvar vides i mitjans de subsistència. Actualment son les persones joves les que estan liderant els moviments en defensa del clima, per això, des de la Càtedra Re|Generation UPF, apostem per la joventut com a agent de canvi per tal de fer del planeta un lloc sostenible per a totes les espècies. 

 

Reptes identificats

 • Rehabitar un planeta en crisi: L’actual emergència planetària és possiblement el major repte al qual els éssers humans ens hem hagut d’afrontar.

 

Propostes d’acció

 • Complir  objectius 20-30: Mesures a prendre, amb caràcter d’urgència per la  mitigació, prevenció i reparació de la crisi ambiental i ecològica des de l’àmbit empresarial, ciutadà i institucional.
 • Canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat i riscos 
  • sobre la salut pública:   contaminació de l’aigua i dels sòls,  de l’aire i acústica
  • sobre la comunitat i el territori: inundacions, desforestació, etc.
 • Inversió necessària en energies renovables per assegurar la transició energètica:
  • Facilitar projectes d’instal·lacions: infraestructures, serveis, fiscalitat, etc 
  • Ús de les diferents renovables per diferents finalitats. El rol del sector empresarial: ús, consum. Inversions. 
  • Promoure l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovable en el sector industrial i les grans superfícies.
 • Canvi model de mobilitat i transport. Implicació en el treball. Compromisos empresarials. 
 • Reconversió empresarial. Foment nova economia. Adaptació models formatius. Oportunitats. 
 • Polítiques públiques i instruments imprescindibles

 

Referències