Espai orientat a la recerca sobre el present i el futur de la creació de continguts audiovisuals amb intel·ligència artificial generativa.

RESEARCH 

 

Auditori del Campus del Poblenou

11 i 12 de juny de 2024.

S'intervindrà indistintament en català, castellà i anglès.

Jornades internacionals de recerca sobre el futur de l'AI en la creació de continguts digitals i el seu impacte en el sector dels mitjans. S'hi tracten aspectes com la capacitat narrativa de les eines d'AI, l'ús ètic de l'AI, la creativitat, els drets d'autoría o la redefinició del mateix concepte d'autor i autora. Hi participen experts reconeguts en l'estudi de l'impacte de l'AI en el camp de l'art i la comunicació així com a desenvolupadors d'eines de creació i edició cinematogràfica. 

Direcció: Coloma Ballester, Frederic Guerrero-Solé

Coordinació: Àlex Valverde-Valencia

Equip de coordinació | Comitè organitzador: Michael Poots, Kalina Kalinova, Salome Mueller, Josefina Frías, Dominika Olszewska, Michelle Rennerova, Gaini Yessengaraeva, Guillermo Cambara, Alex Peiró Lilja

Consell assessor: Jorge Caballero, Boris Bellalta, Antònia Folguera

 

En aquesta segona edició, Research es divideix en dues noves seccions: +RAINSIGHT i +RAINNOVA.

+RAINSIGHT

Recerca, Narrativa, Ética i Indústria de la IA Generativa

Auditori del Campus del Poblenou

11 de juny de 2024. De 9:00 a 14:00

 

+RAINSIGHT, que se celebra el dia 11 de juny, reunirà perfils destacats de la recerca i la indústria en IA generativa. S’hi tractaran qüestions relacionades amb les capacitats narratives d’aquesta tecnologia, i es debatrà sobre les implicacions de la IA a nivell ètic, social, cultural, ecològic, polític i econòmic. 

+RAINNOVA

Creació, Experimentació i producció amb IA Generativa

Auditori del Campus del Poblenou i Sala Aranyó

12 de juny de 2024. De 9:00 a 14:15

 

+RAINNOVA, que se celebra el dia 12 de juny, es concep com un espai de presentació de projectes i desenvolupaments en procés de creació, així com de test experimental de solucions tecnològiques d’IA generativa aplicades a la ideació, la producció i l’edició audiovisual.