Portal Pompeu Fabra

Presentació i contacte

Obres completes de Pompeu Fabra: versió digital

El Portal Pompeu Fabra aplega les obres de Pompeu Fabra escrites en català i en castellà (llevat de les lexicogràfiques) incloses a: Obres completes / Pompeu Fabra (a cura de Jordi Mir i Joan Solà). Barcelona: ECSA: Edicions 62; València: Edicions 3i4; Palma, Mallorca: Moll, <2005-2013>. La consulta de la versió digital permet cercar informació dins del conjunt de l’obra, en un grup d’obres o en una obra específica.

Consulta

 

Pompeu Fabra i Poch

La figura de Pompeu Fabra (1868-1948)

Pompeu Fabra és el codificador de la llengua catalana moderna. Enginyer de formació i lingüista de vocació va ser el responsable de les tres obres de referència del català: Les Normes ortogràfiques (primera versió de 1913), la Gramàtica catalana (1918) i el Diccionari General de la llengua catalana (1932). Va fer la seva tasca com a lingüista a l’Institut d’Estudis Catalans.

 

Llegir més

 

Pompeu Fabra i Poch

Publicacions sobre Pompeu Fabra i la seva obra

Fabra va publicar la seva primera obra lingüística el 1891. Des d’aleshores fins a la seva mort a Prada, al Conflent, l'any 1948, va escriure un nombre molt important de llibres i articles. Són moltes, també, les obres que s’han publicat sobre la seva figura o els seus escrits.

 

Descarregar