Vés enrere Projecte - Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles (MediaACES)

Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles (MediaACES)

Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles (MediaACES)

El projecte “Accountability y Culturas Periodísticas en España. Impacto y propuesta de buenas prácticas en los medios de comunicación españoles” (MediaACES) continua una línia de recerca que té com a objectiu fonamental detectar les cultures periodístiques existents en diferents territoris d’Espanya, així com examinar l’impacte dels instruments de retiment de comptes (media accountability instruments) en cadascuna d’aquestes cultures. Prenent com a marc de referència un sòlid estat de la qüestió i revisió de la literatura, la investigació desenvolupa un mapa on es descriuen les característiques, semblances i diferències entre aquestes cultures periodístiques. Aquest mapa també verifica la presència, naturalesa i eficàcia dels instruments de retiment de comptes tradicionals i innovadors en sis comunitats autònomes (Andalusia, Catalunya, Galícia, Madrid, País Basc i València). L’equip d’investigació aplica un disseny metodològic basat en la triangulació de tècniques quantitatives i qualitatives. Es realitzen: (1) panels d’experts en ètica periodística i membres d’organitzacions professionals, (2) enquestes en línia als periodistes, i (3) focus group amb els ciutadans de cada territori. L’anàlisi comparativa de les dades recollides durant el treball de camp permet dissenyar plantilles d’avaluació dels diferents instruments de retiment de comptes.

Investigadors principals

Ruth Rodríguez-Martínez; Marcel Mauri

Investigadors

Xavier Ramon; Marta Narberhaus; Cristina Perales-García; Laura Torre; Juan Carlos Suárez; Marta Pérez, Aitor Zuberogoitia; Andres Gostin; Amparo López-Meri; Silvia Marcos-García; Adoración Merino; María Ángeles Chaparro; Jesús Díaz-Campo; Susanne Fengler
  • Universidad de Sevilla
  • Universidade de Santiago de Compostela
  • Universidad Internacional de la Rioja
  • Mondragon Unibertsitatea
  • Universitat Jaume I
  • Technische Universität Dortmund.

Ministerio de Economía y Competitividad/FEDER, UE (ref: CSO2015-66404-P)