Back L'auge de l'Estat islàmic: estratègies polítiques per fer front al desafiament gihadista

L'auge de l'Estat islàmic: estratègies polítiques per fer front al desafiament gihadista

L'auge de l'Estat islàmic: estratègies polítiques per fer front al desafiament gihadista
2014 RICIP 0003

Durant els últims anys ha adquirit una rellevància renovada el desafiament gihadista vinculat a la consolidació político-militar de l'Estat Islàmic d’Irak i Llevant (ISIS) a diversos territoris del món àrab i la captació creixent de persones disposades a combatre i a cometre atemptats terroristes en el nom de la gihad. Des de la perspectiva de les relacions internacionals i del dret internacional públic el coneixement d'aquest fenomen requereix un estudi sistemàtic, en la línia del que han començat a fer alguns dels més destacats think tanks. L'objectiu del projecte és realitzar una anàlisi d'aquest desafiament des de diverses perspectives (política, jurídica, econòmica, social, etc.) per tal d’identificar i dissenyar estratègies polítiques de resposta adequades. La trajectòria de l'ISIS com a organització diferenciada d'Al Qaeda és molt recent (des de 2013), però el gihadisme no és un fenomen nou i l'experiència de les dues últimes dècades permet realitzar-ne una caracterització acurada, tot considerant les especificitats del projecte polític i l'activitat militar de l'ISIS. Aquest estudi hauria de permetre identificar i dissenyar estratègies polítiques adequades a dos nivells. D'una banda, respostes canalitzables sobretot a través de l'acció exterior dels Estats i a través de les institucions internacionals existents, principalment l'ONU. D'altra banda, el desafiament gihadista presenta singularitats a l'interior dels països europeus, i requereix de respostes específiques en el plànol de la política interna.

Principal researchers

Caterina Garcia Segura

Researchers

Josep Ibañez Muñoz
Ángel Rodrigo Hernández
Pablo Pareja Alcaraz
Silvia Morgades Gil
Marta Abegón Novella
Matilde Pérez Herranz
Jordi Quero Arias

AGAUR

5.220 €