Vés enrere La producció de cinema a Catalunya, 2022

La producció de cinema a Catalunya, 2022

Per Reinald Besalú, Joan M. Corbella i Carles José Solsona

 

Observatori de la Producció Audiovisual (Universitat Pompeu Fabra)

Amb Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)

 

Descarregar PDF

19.01.2024

 

Amb l’informe sobre la producció de cinema a Catalunya l’any 2022 donem continuïtat al projecte engegat l’exercici anterior, amb la intenció de mantenir actualitzada la informació estadística del sector, des del convenciment que disposar de dades –com fan els països de l’entorn- ha de facilitar la presa de decisions de totes les persones que hi intervenen directament i indirecta, en el sentit més ampli, i les que poden tenir interès en acostar-se al sector per avaluar la possibilitat de participar-hi.

En aquest informe estadístic hem seleccionat els indicadors i el tractament dels indicadors que hem considerat que ajuden millot a fer el balanç de l’exercici en ell mateix i en relació amb els anys anteriors. És clar que es podrien recollir moltes més dades, com ho fan els informes anuals de molts països europeus, però la síntesi que proposem és un primer pas en aquesta direcció.

L’any 2022 va ser, qualitativament molt positiu per al conjunt del cinema català –el participat per productores catalanes- i per el rodat en català, encara que minoritari estadísticament. Per això, creiem que és més necessari que mai oferir el reforç de l’apunt estadístic per a assegurar una comprensió ben ajustada de la realitat.

Aquest informe, com vam dir en l’edició de 2021 és fruit de l’interès compartit d’algunes entitats de suport al sector i del convenciment que el treball en comú pot donar resultats més fructífers que per separat. Per això, Productors Audiovisuals de Catalunya  i l’Observatori de la Producció Audiovisual (de la Universitat Pompeu Fabra) vam decidir fer aquesta segona actualització. I per això, també, vam poder comptar altre cop amb el treball pacient de recollida de dades per part de Carles José i Solsona, a partir de les xifres que ha subministrat l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya i les bases estadístiques de l’Instituto para la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del ministeri de cultura espanyol. 

Per tant, com explicàvem en l’edició de 2021, està basat en la informació més completa i exhaustiva disponible. I hem de reiterar també que seguim amb la limitació que encara avui hi ha finestres d’accés al consum de cinema de les que a penes tenim dades, i no permet tenir la radiografia completa de la situació. 

Desitgem que sigui d’interès per a tot el sector.

 

Descarregar PDF complet

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact