L'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un portal de la Universitat Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d'estudi, documentació i debat sobre la dinàmica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual.

L'OPA es planteja com un espai de trobada entre el món professional i el món acadèmic des d'on poder oferir eines per al coneixement i el desenvolupament, sobretot, de la indústria audiovisual catalana.

L'objectiu de l'OPA, per tant, és posar a disposició de la societat catalana i dels actors centrals del sector audiovisual una plataforma de serveis de documentació, d'informació, d'anàlisi i de recerca sobre l'evolució i les dinàmiques del sector, especialment de la producció.

L'OPA és una iniciativa d'UNICA (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual), grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, consolidat per la Generalitat de Catalunya.

 

President | Josep Gifreu

Director | Joan M. Corbella

Director adjunt | Reinald Besalú

Coordinació. Promoció. Edició | Noemí Sánchez

Col·laboradors | Pablo Gómez, Lorena Gómez, Anna Medrano, Carles José i Solsona, Frederic Guerrero-Solé, Xavier Cubeles