L'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) és un portal de la Universitat Pompeu Fabra destinat a oferir serveis d'estudi, documentació i debat sobre la dinàmica de la producció audiovisual i, en general, de tot el sector audiovisual.

L'OPA es planteja com un espai de trobada entre el món professional i el món acadèmic des d'on poder oferir eines per al coneixement i el desenvolupament, sobretot, de la indústria audiovisual catalana.

L'objectiu de l'OPA , per tant, és posar a disposició de la societat catalana i dels actors centrals del sector audiovisual una plataforma de serveis de documentació, d'informació, d'anàlisi i de recerca sobre l'evolució i les dinàmiques del sector , especialment de la producció.

L'OPA és una iniciativa d'UNICA ( Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual) , grup de recerca de la Universitat Pompeu Fabra, consolidat per la Generalitat de Catalunya.

 

President | Josep Gifreu

Director | Joan M. Corbella

Director adjunt | Reinald Besalú

Coordinació. Promoció. Edició | Noemí Sánchez

Col·laboradors | Pablo Gómez, Lorena Gómez, Anna Medrano, Carles José i Solsona, Frederic Guerrero-Solé, Xavier Cubeles