Josep Ferrer i Riba és catedràtic de Dret civil a la Universitat Pompeu Fabra (UPF, Barcelona). Es va llicenciar (1982), amb premi extraordinari de llicenciatura, a la Universitat de Barcelona i va obtenir el grau de doctor en Dret (1989) a la mateixa universitat. Des de 1996 és membre del Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, institució de la qual ha estat Degà de la Facultat de Dret (2006-10) i Vicerector de relacions internacionals (2010-2017). Ha estat investigador visitant a les universitats de Göttingen (1986-87), Yale (1993-94), Bolonya (1999), Lovaina (2003) i Cambridge (2018).

La seva recerca se centra principalment en el dret de la persona i de família, successions i entitats no lucratives, amb algunes incursions en el dret de danys (danys en les relacions familiars) i en el dret de contractes (condicions generals, lloguer d’habitatges, contractes de mandat). És investigador principal d’un equip de recerca dedicat a l’anàlisi jurídica de l’autodeterminació personal, la formació d'estructures i relacions familiars, les relacions entre persones adultes i menors, i les conseqüències personals i patrimonials de la vida familiar i del seu trencament, amb focus en el dret català, espanyol i comparat. És coordinador del Grup de recerca consolidat en Dret patrimonial, reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (AGAUR) des de 1995. És codirector per la UPF de la institució interuniversitària Càtedra Barcelona d’Estudis d’Habitatge.

Ha participat en els treballs preparatoris de la legislació civil catalana en la major part dels seus àmbits de recerca i ha coeditat obres de comentaris legals als llibres 2, 4 i 6 del Codi civil de Catalunya que han esdevingut obres de referència per a l’estudi del dret català de família, de successions i de contractes. És actualment Director de la Comissió de Codificació de Catalunya, institució de la qual ha estat membre, en les seves diverses seccions, des de l'any 2000. Fa transferència de coneixement a institucions públiques, entitats no lucratives i despatxos professionals. Té la medalla d’honor de la Generalitat de Catalunya per serveis excepcionals a la justícia (2010).

Currículum

Dret

Edifici Roger de Llúria (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

 +34 93 542 2909

[email protected]

ORCIDPPC - Portal de Producció Científica