El sistema Terres de Boira ha estat testat en dos entorns experimentals. Els primers assajos es van realitzar a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, ​​en un entorn de laboratori controlat. Aquests assajos tenien l’objectiu de provar els canvis de comportament en els usuaris durant les diferents sessions de joc a través del temps. Els segons assajos es van realitzar a The Elmgreen School, Londres, una escola primària inclusiva. Els experiments a l’escola inclusiva tenien l’objectiu de provar la idoneïtat del sistema en aquest tipus d’entorns, posant a prova la percepció per professionals i estudiants d’aquest sistema.

El sistema va ser rebut positivament pels participants de les dues assajos, ja que els nens van mostrar un entusiasme general per jugar i explorar l’entorn virtual. Els nens van mostrar un augment en el nombre d’elements del joc amb què interactaban amb el pas del temps. Podem entendre això com una voluntat de participar en el joc i participar en l’exploració de nous elements del joc durant les sessions. Cal assenyalar que no només els nens van mostrar un augment en les accions de joc en solitari, com atrapar cuques de llum, però també van mostrar un augment en les accions de col·laboració, com ara la manipulació dels elements virtuals de l’entorn. Això significa que els nens no només eren més actius, però també participaven en una major varietat d’accions.

Els pares van avaluar que els seus fills van mostrar un nivell de flexibilitat creixent en el transcurs de les sessions, mostrant que els nens estaven oberts a la col·laboració amb el seu company de joc. Com els nens amb TEA estan caracteritzats per interessos limitats i comportaments repetitius, aquest augment de la flexibilitat demostra que els nens eren capaços de centrar-se en el joc i trencar amb la limitada diversificació d’activitats comunament associada a la seva condició.

A més, el personal a l’escola integradora de Londres va assenyalar que els nens amb TEA mostren major disposició a participar en el joc amb el seu company que en altres escenaris normals de l’escola (com la classe de ciències, classes de teatre i les hores de pati ). Aquesta opinió va ser recolzada per les dades dels qüestionaris. El personal de l’escola va estar d’acord amb l’opinió que el joc serveix com una font d’unificació per als nens dels diversos grups socials a través d’una experiència compartida única.