Overoom

Imatge inicial

Overoom és un servei tecnològic immobiliari que transforma i condensa visites presencials en vídeos-resum atractius, fusionant fotos i escanejos 3D per mostrar l'immoble al complet.

 

Overoom revoluciona la promoció immobiliària combinant escanejos 3D, fotografies i vídeos immersius en una sola peça audiovisual que resumeix una visita. Aquesta tecnologia permet als consumidors explorar propietats de forma detallada i còmoda, sense la necessitat de realitzar múltiples visites presencials, i aconseguint per primer cop que això no suposi sacrificis en l’experiència del comprador. Permet al venedor estalviar-se visites sense impactar negativament el nombre de clients finals, multiplicant així l’eficiència del costós procés de captació de compradors/llogaters.

 

Història i objectius del projecte:

Overoom neix de la necessitat de superar les limitacions de les presentacions immobiliàries tradicionals, que normalment requereixen de com a mínim una visita presencial per part dels potencials compradors o arrendataris per poder connectar realment amb l'espai, entendre’l i apreciar-lo al complet

Aquest procés de cerca i de visita de nombrosos immobles, experimentat en profunditat pel fundador Oriol Pont durant la seva cerca pel lloguer d’un pis d’estudiants, és altament ineficient i frustrant tant per a compradors com per a venedors (moltes visites inútils per acabar triant-ne només un). La missió d’Overoom és simplificar i enriquir aquest procés, oferint una alternativa (online i escalable) que permeti a les parts interessades fer-se una idea clara i completa dels immobles: mitjançant un vídeo Overoom.

El projecte, iniciat a 2023, porta prop d’un any en desenvolupament, mantinguent paral·lelament una branca de producció (amb clients reals i exposició al mercat) i una branca de desenvolupament (per seguir innovant i perseguir incansablement els objectius descrits a continuació); i ha estat validat durant el Programa Explorer ofert pel Banc Santander.

Els objectius principals d'Overoom, per tal d’assolir la missió de resumir les visites a immobles en un únic vídeo per eliminar la necessitat de realitzar visites presencials a l’hora d’avaluar candidats, de forma similar als que  es persegueixen en grans projectes tecnològics innovadors, es resumeixen en els següents:

  1. Fer-ho molt bé (“make it great”): Optimitzar la qualitat visual i l'immersivitat dels vídeos Overoom, per assegurar-se que no només recreen sinó que milloren l’experiència completa d’una visita presencial a un immoble: presentar tant els detalls, l’estructura general com les característiques de l’immoble; i fer-ho de forma atractiva, comprensible i fàcil de consumir. La premisa de la que Overoom parteix és que un bon vídeo podria estalviar-te la visita a l'immoble, i que si encara no fós així amb els vídeos Overoom, seria perquè el resultat encara no és suficientment bo (en constant evolució).
  2. Fer-ho barat (“make it cheap”): Fer que el procés de producció d’un vídeo Overoom tingui un cost molt allunyat de la producció d’una obra audiovisual d’aquestes característiques, i que per tant sigui perfectament assumible per qualsevol agència immobiliària.
  3. Fer-ho accessible (“make it available”): Sistematitzar la captura del material necessari per tenir potencialment la capacitat d'escalar i de poder generar tants vídeos Overoom com immobles es publiquen en plataformes immobiliàries arreu d’Espanya i del món.

És amb aquests motius i estratègia amb els que Overoom, un projecte amb caràcter propi i que integra els últims avenços en recerca als seus processos, vol transformar la presentació i promoció de propietats immobiliàries, i en última instància l’experiència completa de cerca i selecció d’un immoble.

Equip:

  • Oriol Pont (solo-founder i desenvolupador). Estudia actualment 2n d'enginyeria informàtica, i té experiència desenvolupant videojocs amb Unity així com apps mòbils, entre les quals es pot destacar la més recent "Mety AI" (aplicació d'accessibilitat cognitiva i educació accessible mitjançant intel·ligència artificial).