Forma part dels estudiants col.laboradors en altres activitats de promoció

La Universitat Pompeu Fabra vol comptar amb vosaltres (estudiants i graduats) perquè participeu en activitats de promoció dels estudis de la UPF.

Tipus d'activitats

Activitat
Tasca
Sessions informatives per a centres de secundària (a la UPF) Fer visites guiades del campus als assistents a la sessió informativa
Sessions informatives per a centres de secundària (en els centres de secundària) Participar activament en la sessió informativa
Activitats de promoció dels estudis organitzades per les facultats o pels departaments Participar en tallers, visites guiades de campus i altres activitats
Fires de grau i de postgrau (locals, nacionals i internacionals) Atendre els visitants
Matrícula de grau  Donar la benvinguda als nous estudiants, atendre’ls i lliurar-los materials 
Sessions informatives en línia dels graus  Participació activa (explicar les vostres experiències amb el grau) en les sessions informatives en línia dels graus 
Vídeos de promoció dels graus i dels màsters (1,5 minuts) Protagonitzar vídeos de promoció dels graus i màsters
Sessions fotogràfiques per als materials gràfics i electrònics de promoció dels estudis Participar en sessions fotogràfiques
Altres A determinar segons l’activitat

Dates

De setembre a juliol.

Requisits de participació

  • Estar matriculat en un grau o en un màster de la UPF el curs 2021-2022 o ser graduat de grau o de màster de la UPF.
  • Tenir habilitats comunicatives i de tracte amb el públic.
  • Formar part d'un grup de Whatsapp que es pot crear per coordinar l’equip de persones que participaran en l'activitat corresponent.

Procés de selecció 

Preselecció

La preselecció es farà tenint en compte els criteris següents:

–Que els candidats hagin participat anteriorment en activitats de promoció dels estudis de la UPF.

–Que els candidats siguin de tercer i quart curs de grau, de màster o graduats

–Que els candidats tinguin la major disponibilitat de temps possible.

Selecció

La selecció final es comunicarà als candidats al gener, un cop s'hagi fet la preselecció un cop valorades les candidatures d'acord amb el que s’especifica en el paràgraf anterior. 

Remuneració

La remuneració, que tindrà retenció per rendiments del treball i la Seguretat Social, serà la següent:

Activitat Tasca Import
Sessions informatives per a centres de secundària (a la UPF) Fer visites guiades del campus als assistents a la sessió informativa 10 €/hora
Sessions informatives per a centres de secundària (en els centres de secundària) Participar activament en la sessió informativa 10 €/sessió
Activitats de promoció d'estudis organitzades per les facultats o pels departaments Participar en tallers, visites guiades de campus i altres activitats A determinar per la Facultat o Departament
Fires de grau i de postgrau (locals, nacionals i internacionals) Atendre els visitants 10 €/hora
Matrícula de grau Donar la benvinguda als nous estudiants, atendre'ls i lliurar-los materials 10 €/hora
Sessions informatives en línia dels graus  Participació activa (explicar les vostres experiències amb el grau) en les sessions informatives en línia dels graus 20 €/sessió informativa
Vídeos de promoció dels graus i màsters (1,5 minuts) Protagonitzar vídeos de promoció dels graus i màsters 20 €/vídeo
Sessions fotogràfiques per als materiels gràfics i elecornics de promoció dels estudis Participar en sessions fotogràfiques 10 €/hora
Altres A determinar segons l'activitat  

 

Termini per fer la sol·licitud

Fins al 31 de gener del 2022.