Fes d'informador de la UPF del Saló de l’Ensenyament

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) vol comptar amb tu, estudiant o graduat de la UPF, perquè participis en el Saló de l’Ensenyament per informar dels graus de la UPF als visitants d’aquesta fira.

Guies i ajuda

Tasques que has de fer

Informar els visitants de l’estand de la UPF del Saló de l’Ensenyament de la teva experiència a la Universitat i del teu grau.

Dates

Mitjans de març

Lloc

Fira de Barcelona. Recinte firal de Montjuïc. Avinguda Reina M. Cristina, s/n. 08004 Barcelona.

Horaris dels torns

  • Torn de matí: de dimecres a divendres (8.45 a 14.00 h)

  • Torn de tarda: de dimecres a divendres (14.00 a 19.00 h)

  • Torn de cap de setmana: dissabte (8.45 a 20.00 h) i diumenge (8.45 a 14.30 h)
     

Criteris de selecció de candidats 

Els criteris que es tindran en compte per seleccionar els candidats són els següents:

–Que estiguis matriculat en un grau de la UPF el curs corresponent.

–Que hagis participat en edicions anteriors del Saló de l’Ensenyament.

–Que estiguis fent  tercer o quart curs de grau (preferentment).

–Si ets graduat, que hagis participat en edicions anteriors del Saló de l’Ensenyament.

–Que tinguis la major disponibilitat de temps possible.

–Que tinguis  habilitats comunicatives i de tracte amb el públic.

–Que estiguis disposat a que el teu nom i cognoms, grau i curs que fas, siguin públics en les comunicacions generals que es facin des de l’organització del Saló.

–Que estiguis disposat a compartir el teu telèfon mòbil en un grup de Whatsapp que es crearà per a la coordinació de l’equip d’estudiants que treballaran al Saló de l’Ensenyament.

Procés de selecció dels candidats

Primera preselecció 

Es farà una primera preselecció de candidats tenint en compte els criteris anteriors.

S’enviarà un correu electrònic als candidats admesos i un altre als candidats exclosos. 

Als candidats admesos se’ls demanarà que confirmin la disponibilitat de temps marcada en el formulari d’inscripció a la convocatòria i, entre els que confirmin, es farà una segona preselecció i se’ls convocarà a una entrevista.

Segona preselecció

 La segona preselecció de candidats es farà per entrevista personal de 10 minuts del 21 al 23 de febrer del 2022. Els estudiants que hagin participat anteriorment com a informadors al Saló de l’Ensenyament estan exempts de l’entrevista.
L'entrevista la realitzaran dues persones de l'àmbit de Promoció d'Estudis de la Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals de la UPF i l’assistència és obligatòria.

Selecció final

Els candidats que hagin superat l’entrevista formaran l’equip d’informadors del Saló de l’Ensenyament 2022.

Sessions d’informació i formació per als candidats seleccionats

Als estudiants seleccionats se’ls farà:

-Una sessió informativa sobre el Saló de l’Ensenyament, i 

-Una sessió de formació de la veu.

L’assistència a ambdues sessions  és obligatòria. Per tant, els candidats seleccionats hauran de reservar-se la data d'aquesta sessió de les 14.30 a les 17.30 h per assistir a totes dues sessions. Els estudiants seleccionats que no hi assisteixin, seran descartats de la convocatòria. Només s’acceptaran excepcions d’assistència per causes justificades: examen, malaltia, situació greu sobrevinguda i aquelles altres que la UPF consideri també de força major.

Recomanacions

Comprova que els torns que escullis no coincideixin amb activitats acadèmiques o exàmens que, finalment, t'impedeixin participar en el Saló de l’Ensenyament. Demana els torns en què tinguis disponibilitat real de temps.

Règim laboral

Contracte laboral de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.

Remuneració

10 €/hora (9,2 €/hora, amb la retenció per rendiments del treball i Seguretat Social).

Termini de sol·licitud

Fins a mitjans de gener