Bibliografia recomanada (BR)

La bibliografia recomanada (BR) és la llista de documents que el professorat recomana en cadascuna de les assignatures de grau i de postgrau i d'alguns màsters oficials, durant el curs acadèmic.

Pot incloure llibres, documents audiovisuals, números de revistes, pàgines web, etc.

Si ets estudiant, pots consultar la BR de les teves assignatures fent clic a Accedeix-hi,  o des de l'Aula Global de l'assignatura.

Si ets professor, pots demanar l'actualització de la BR de les teves assignatures i també pots demanar documents per comprar.