El Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees (GRIMSE) és el resultat de vint anys d'investigació sobre la naturalesa i el lloc de l'imperi espanyol en la formació del món modern i contemporani. La recerca desenvolupada pels membres del grup es distingeix, d'una banda, per la voluntat de trencar amb les velles narratives de les històries nacionals per tal de posar l'èmfasi en l'estudi de les connexions i interdependències entre totes les comunitats del món i en com aquestes es van desenvolupar al llarg del temps; i d'una altra, per l'exigència d'analitzar els resultats obtinguts en la nostra recerca des d'una perspectiva comparativa, posant-los en relació amb els produïts per altres tradicions historiogràfiques que han explorat, des de paràmetres semblants, realitats supranacionals com les que nosaltres estudiem.

Consulta el calendari del seminari GRIMSE del curs 2021–22.

Departament d'Humanitats

Edifici Jaume I (campus de la Ciutadella)
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

[email protected]