Vés enrere Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné

Fundació La Casa de l'Aire Roger Torné

Imatge inicial

Contribuir a protegir els drets dels infants, fonamentalment en entorns vulnerables.

 

L’any 2017 la Fundació crea el programa socioeducatiu La Casa de l'Aire, el programa té per objectiu principal contribuir a protegir els drets dels infants que es troben en situació de vulnerabilitat o risc social en els barris més desfavorits de Barcelona. El programa es presenta com una opció de qualitat educativa i saludable al medi ambient i un suport important per a les famílies, ho aconsegueix creant una xarxa socioeducativa amb institucions, centres educatius, entitats i associacions que tenen com a eix transversal garantir la igualtat d’oportunitats i millorar el benestar social de tots els infants i les seves famílies.

Els objectius generals són: el desenvolupament integral i l’educació de la infància  en situació vulnerable o risc social, mitjançant 2 eixos: L’Educació i el Lleure educatiu, amb l’objectiu de potenciar les capacitats educatives i socials de tots els infants per igual. Els objectius específics són: promoure hàbits i rutines saludables, l'aprenentatge significatiu i vivencial del medi natural i, l'educació en valors a través de dinàmiques i activitats que es duen a terme dins del Parc Natural del Montseny. Els valors transversals dels projectes emmarquen la igualtat, la justícia social, el  respecte, la col·laboració, el diàleg i el desenvolupament personal sostenible.

Actualment es porten a terme 3 projectes

  1. Projecte Lleure, de suport per les famílies mitjançant  l’acompanyament lleure educatiu als infants, amb programació de 10 jornades a l’any. 
  2. Projecte Escoles, jornades educatives en medi ambient, integrades dins  del currículum escolar dels nens i nenes de les escoles amb les quals la Fundació col·labora, aquest projecte contempla 10 jornades d’acompanyament educatiu durant el curs escolar. 
  3. Projecte Colònies, destinat a les famílies amb infants per donar  cobertura suport a les vacances d’estiu. La duració és d’una setmana en jornada completa.

Els beneficiaris del programa són infants en situació de vulnerabilitat d’entre 6 i 12  anys procedents de la xarxa socioeducativa i dels barris més complexes de la ciutat  de Barcelona.

 

PER COL·LABORAR AMB LA FUNDACIÓ:  

Contacta amb l’entitat:

Mèdia: