foto: freepik

Un món de recursos vocals al teu abast!

L'Aula de Veu t'ensenyarà a fer un ús adequat de la veu, ja sigui cantada o parlada.