Vés enrere Jofre Bonet, Mireia

JOFRE BONET, MIREIA

És una economista especialitzada en economia de la salut i va obtenir el seu doctorat a la Pompeu Fabra.

Ha treballat en un ampli espectre d’arees incloses la presa de decisions sobre l’estil de vida i el comportament de la salut; temes d’organització industrial aplicats al sector sanitari i regulació farmacèutica; la disposició a pagar dels individus en el sector informal pels sistemes d’assegurança mèdica en països amb ingressos baixos i mitjans; factors ambientals i salut i benestar dels nens (violència domèstica, hores de treball maternes; transmissió intergeneracional de salut i comportaments); adaptació als estats de salut; migració i adaptació als estils de vida del país receptor. 

La Mireia és vicepresidenta de l’Office of Health Economics des del 2019 i continua vinculada al Departament d’Economia i al City Health Economics Center de City, University of London, on és professora honorària d’economia i on va treballar prop de quinze anys i dirigir el màster en economia de la salut i el d'avaluació econòmica en salut.

Abans d’unir-se a City, Jofre-Bonet va ser professora de LSHTM, membre de la Facultat de Recerca a l’Escola de Salut Pública de la Universitat de Yale i va ensenyar als departaments d’economia de la London School of Economics i de la Universitat de Yale. Es investigadora asociada del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat Pompeu Fabra.