Back Mädebach, Andreas

Mädebach, Andreas

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)
Post-doctoral researcher