Principal Investigator

Gemma Boleda

Boleda , Gemma
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Senior researcher

Louise McNally

McNally , Louise
Formal Linguistics Research Group

Mayol , Laia

Post-docs

Brochhagen , Thomas

Andreas Mädebach

Mädebach , Andreas
Post-doctoral researcher
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Silberer , Carina
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

WESTERA , MATTHIJS
Traducció i Interpretació

PhD students

Aina , Laura
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Eleonora Gualdoni

Gualdoni , Eleonora
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Sorodoc , Ionut-Teodor
Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Past members

ddmTemplate_0d5d3b4f-c783-df9d-9312-22491f120375 is not a display type.