•  
 

1. Presentació

Una sacsejada inesperada

min

Ningú no preveia la magnitud de tot el que ha passat. Des de la detecció del primer cas de COVID-19 al món, a mitjans de desembre, fins al tancament dels campus de la Universitat Pompeu Fabra i de la resta d’universitats catalanes, el passat 13 de març, han transcorregut menys de 90 dies. Menys de tres mesos perquè un virus que, inicialment, es percebia com a poc agressiu s’hagi escampat pel planeta de manera incontrolada, fent que milers de milions de persones s’hagin hagut de confinar a les seves llars.

Menys de tres mesos per constatar una única certesa, i és que el món no serà igual després de l’aparició del coronavirus SARS-CoV-2. Aquesta és l’única certesa que ens deixa. Els interrogants sobre com afectarà la humanitat són nombrosos i enormes, tant en aspectes socials, com econòmics i culturals.

De moment, les conseqüències immediates en el cas concret de les universitats són notables. Ha obligat a suspendre tota la docència presencial fins a final de curs, com a mínim, i ha modificat tot el sistema, de dalt a baix. El canvi ha estat abrupte i sobtat, pràcticament d’un dia per l’altre, i ha tensionat totes les institucions, conscients que l’objectiu és que el curs acadèmic continuï endavant de la millor manera possible.

Sovint, les crisis com l’actual fan aflorar oportunitats que no imaginàvem. En aquest cas, per exemple, alinear de cop a tota la comunitat de la UPF a l’entorn de la necessitat d’explorar i d’explotar amb més eficiència i eficàcia l’aprenentatge en línia.

A la UPF, l’objectiu ha estat passar de la manera més àgil i eficient possible d’una docència presencial a una de no presencial. I s’ha aconseguit gràcies a uns equips humans que s’hi han abocat, conscients de la situació excepcional en què ens trobem, i a uns estudiants que són perfectament coneixedors del moment que els toca viure. També gràcies a la transformació digital de la Universitat, planificada estratègicament i executada durant els darrers deu anys, i que ha permès disposar d’entorns accessibles, flexibles i escalables.

Sovint, les crisis com l’actual fan aflorar oportunitats que no imaginàvem. En aquest cas, per exemple, alinear de cop a tota la comunitat de la UPF a l’entorn de la necessitat d’explorar i d’explotar amb més eficiència i eficàcia l’aprenentatge en línia. Aquest és un camí per on passejàvem a bon ritme gràcies al projecte EDvolució. Ara, tenim l’oportunitat d’accelerar-ne alguns aspectes i encarar un nou repte.

Tira cómica revista UPF360