1. Presentació

La transferència de coneixement: una línia estratègica cabdal per als pròxims anys

min

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública, i entre les seves missions principals, a banda de promoure la docència de qualitat i la recerca de primer nivell, destaca la d’afavorir que el coneixement generat reverteixi directament en la societat per contribuir a millorar la competitivitat del país i el benestar de la població.

Per aquest motiu, i a través de la creació del Vicerectorat en Transferència de Coneixement, inèdit fins ara, la Universitat està impulsant un pla de mesures específic per potenciar la transferència de coneixement a la societat a través de quatre grans eixos: valoritzar la transferència de la recerca; potenciar l’emprenedoria; connectar els agents del sector públic i privat amb la Universitat, i fomentar la divulgació del coneixement.

Superar els murs de la Universitat és una obligació moral. Per això, la UPF està impulsant un pla de mesures específic per potenciar la transferència de coneixement a la societat

Els esforços i els resultats obtinguts en aquest àmbit en els darrers temps marquen un punt de partida optimista; però la institució és conscient que cal millorar-los. Per això, es volen facilitar les eines necessàries perquè la transferència de coneixement esdevingui un element cabdal com a línia estratègica dels pròxims anys. I més, tenint en compte, que ara és un excel·lent moment per potenciar-ho, perquè administracions públiques a tots els nivells i diverses organitzacions i fundacions estan impulsant noves convocatòries per acostar la ciència a la societat.

Superar els murs de la Universitat és una obligació moral. Cal ser capaços de detectar problemes i necessitats socials per proposar les solucions més adients en cada moment. Alhora, cal promoure que la Universitat sigui un entorn porós, accessible i obert a la societat, amb l’objectiu de fomentar un intercanvi de coneixement que superi l’acció unidireccional, de dins cap enfora, i potenciï un procés bidireccional entre la UPF i agents externs d’intercanvi d’idees, coneixement i expertesa. Només així s’acomplirà la missió de generar benefici social i econòmic en l’entorn.

Tira còmica