5. des del campus

Nous graus per a noves necessitats socials

Internacionalització, transversalitat i interdisciplinarietat són els principals objectius de les noves titulacions de grau engegades per la UPF en els últims cinc anys.

min

Interuniversitaris, multidisciplinaris, amb vocació internacional, propers a les necessitats socials i, fins i tot, revolucionaris són algunes de les característiques que defineixen els nous graus que la UPF ha programat en els últims anys.

Apostes arriscades però reeixides que tenen com a objectiu posar la institució i la seva oferta formativa en primera línia de la innovació docent i adaptar-la als nous temps i als nous estudiants que volen accedir a la Universitat. 

Cristina Gelpí, vicerectora de projectes de Docència de la UPF, explica que “per programar nous graus es tenen en compte tres elements essencials: la vinculació dels nous títols als projectes estratègics de cada centre, la disponibilitat de recursos humans i materials i el compliment de requisits de qualitat”. I posa l’èmfasi en que “la situació econòmica actual fa més meritori l’esforç dels centres per proposar noves titulacions i ajustar-se a les restriccions de recursos”.

Apostes arriscades però reeixides que tenen com a objectiu posar la institució i la seva oferta formativa en primera línia de la innovació docent i adaptar-la als nous temps i als nous estudiants que volen accedir a la Universitat.

La cartera de titulacions de la Universitat reflecteix una combinació de graus de sistema, com poden ser Medicina o Dret, amb graus innovadors, oberts i flexibles; una distribució proporcionada dels àmbits científics a l’entorn dels quals està construïda la UPF, i una oferta adreçada a estudiants locals compatible amb una oferta en un entorn multilingüe i multicultural.

Segons Gelpí, “les titulacions més noves, les que fa cinc anys que no existien, persegueixen fonamentalment tres objectius: la internacionalització, la transversalitat i la interdisciplinarietat”. Exemples concrets que segueixen aquestes premisses són els nous graus en Filosofia, Política i Economia, en Global Studies, o en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades.

Esment a banda mereix el Grau Obert UPF, “la proposta més innovadora feta fins ara i que va en la direcció de la màxima flexibilitat”, indica la vicerectora. Una aposta que ha trencat amb el model d’accés tancat a una titulació concreta del sistema universitari i que permet als estudiants interessats en múltiples disciplines adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es volen graduar.

La posada en marxa d’un nou grau sempre ve avalada per un estudi de necessitats que fa el centre que el promou i que en determina l’oportunitat. Per tant, la UPF vetlla perquè la proposta neixi amb les garanties suficients d’èxit. “Les noves titulacions han de respondre a necessitats socials concretes i delimitades, principi que regeix tots els graus de la Universitat”, assegura Gelpí.

“Les noves titulacions han de respondre a necessitats socials concretes i delimitades, principi que regeix tots els graus de la Universitat”

I les dades donen la raó a la UPF. Els tres principals indicadors per mesurar l’acceptació de les noves titulacions són la demanda de places, la nota de tall i la nota mitjana d’accés dels estudiants. I en els nous graus les xifres no deixen espai per als dubtes, l’acollida que han tingut les propostes de la Universitat ha estat molt positiva. “Les dades disponibles demostren que la relació entre oferta i demanda de places és molt bona, i també ho és, especialment, la nota mitjana d’accés dels estudiants”, afirma Cristina Gelpí.

Nous graus, nova docència

“Quan ens pregunten pels nostres punts forts i pels motius pels quals la UPF apareix als rànquings en tan bona posició, solem atribuir els bons resultats a una combinació de tres elements, que considerem essencials: una aposta decidida per la innovació docent, una molt bona qualitat dels estudiants, i una molt bona política de captació i retenció de talent docent i investigador”, explica la vicerectora.

Per innovació docent, la Universitat no només pensa en noves metodologies d’aprenentatge, sinó també en noves titulacions adaptades a noves necessitats, nous itineraris formatius amb durada variable o l’obertura internacional dels graus, element fins ara molt treballat en la formació de postgrau però que té un amplíssim recorregut en l’àmbit del grau.

“Estem formant professionals en un entorn molt canviant i cal preparar els nostres estudiants per a professions líquides que gairebé no podem ni imaginar”

Aquesta aposta és conseqüència de “la consciència que estem formant professionals en un entorn molt canviant i que cal preparar els nostres estudiants per a professions líquides que gairebé no podem ni imaginar”, indica Gelpí.  Per això, “el millor que els podem oferir és un model educatiu basat en l’adquisició de competències que puguin aplicar a situacions professionals molt diverses i canviants”.

Competències en recerca; en compromís social; d’ètica, democràcia i de desenvolupament sostenible; competències digitals i comunicatives, i també les multiculturals i multilingües, es privilegien en el model UPF i queden reflectides explícitament en el mapa de titulacions de la Universitat.

Reptes presents i futurs

Que una titulació no sigui de nova creació no vol dir que no es renovi periòdicament. “Tots els graus de la UPF s’actualitzen i es milloren, tant com a conseqüència de les oportunitats detectades durant els processos de seguiment i d’avaluació, com a l’adaptació de les noves realitats que s’han d’afrontar des de la seva posada en marxa”, segons Cristina Gelpí.

Més que tenir una llista de graus nous per als propers cursos, que no és descartable, l’objectiu és abordar dos reptes essencials amb relació als estudis existents.

“D’una banda, cal valorar si volem créixer com a universitat i en quins àmbits, i de l’altra, cal fer una reflexió sobre els graus que ja oferim i sobre la seva adequació temàtica i formal”, exposa la vicerectora.

El futur passa per replantejar les fronteres actuals entre àmbits de coneixement, implica pensar en graus molt interdisciplinaris i transversals

El futur passa per replantejar les fronteres actuals entre àmbits de coneixement. Això implica pensar en graus molt interdisciplinaris i transversals, fet que la UPF ja fa anys que hi està treballant. “Estem fent una auditoria de programació que ha de permetre valorar els àmbits en què hi ha necessitat de creixement o de reconfiguració”, comenta Gelpí. “A més, estem en plena reflexió sobre el model educatiu, que en els propers mesos ens donarà una visió actualitzada de l’ADN UPF. Això fa preveure que en els propers anys, més que de titulacions noves, haguem de parlar de titulacions altament renovades”.

Els nous graus de la UPF

En els últims cinc cursos s’han engegat graus nous vinculats als àmbits de les humanitats, les ciències polítiques i socials, l’enginyeria o l’economia. I s’ha impulsat el que ha esdevingut la punta de llança del canvi de paradigma en la formació universitària, el Grau Obert UPF.

Grau en Filosofia, Política i Economia

Inici del grau: curs 2013-2014

Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF
Universitat Carlos III i
Universitat Autònoma de Madrid
Dades del curs
2017-2018
Idioma del grau
 • Cat
 • Cast
 • Angl
 
0
Nota de tall
12,61
Nota mitjana d'accés
12,99

Jordi Guiu, coordinador del grau en Filosofia, Política i Economia

Jordi_Guiu.jpg

“El grau és interuniversitari, està organitzat per les quatre universitats de l’Aliança 4 Universitats: l’Autònoma de Madrid, la Carlos III de Madrid, l’Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra de Barcelona, que n’és la coordinadora.

”És una proposta innovadora en el marc del sistema universitari estatal però té una forta tradició en l’àmbit acadèmic anglosaxó. Actualment s’imparteix a gairebé cinquanta universitats de referència com Duke, Berna, Hamburg, Manchester, Oxford, Pennsilvània o Yale.

”Es basa en el pensament interdisciplinari entès no com la transmissió d’una sèrie de continguts aïllats o independents, provinents de diverses disciplines, sinó propiciant un ambient d'autèntica discussió, diàleg i integració d’aproximacions teòriques i empíriques necessàriament complementàries per a estudiants i professors.

”Temes centrals com la crisi de la democràcia representativa, les creixents desigualtats socials i econòmiques, la creació i la circulació de la informació i el coneixement, l’evolució dels mercats financers internacionals, la competitivitat de les economies occidentals en el marc de les economies emergents, la legitimitat de les institucions de govern, o el futur de l’estat del benestar no poden ser confiscats des d’una única disciplina.

”Està pensat per a estudiants que tinguin interès i sensibilitat per la política i els problemes socials del món contemporani i que tinguin una actitud crítica i reflexiva sobre aquestes qüestions.

”És important un bon coneixement de l’anglès i han de ser estudiants disposats a moure’s i a treballar en diferents universitats: un curs a Barcelona, un altre a Madrid, a banda de la mobilitat internacional que es recomana.”

Grau Obert UPF

Inici del grau: curs 2015-2016

Art i Humanitats, Ciències de la Salut,
Ciències Socials i Jurídiques i
Enginyeria i Arquitectura
Dades del curs
2017-2018
Idioma del grau
 • Cat
 • Cast
 • Angl
 
0
Nota de tall
11,69
Nota mitjana d'accés
11,97

Pilar Medina, coordinadora acadèmica del Grau Obert UPF

Pilar Medina

“Aquest programa forma part de la resposta que la UPF vol donar davant un món canviant en el qual no n’hi haurà prou amb un títol universitari entès a la manera tradicional.

”El segle XXI necessita de professionals que mantinguin una capacitat oberta i encuriosida per àmbits i disciplines que no siguin estrictament de la seva branca d'especialització.

”És interessant per a aquells estudiants de batxillerat que, tot i disposar de la nota d’accés per entrar en diferents graus, no volen decidir-se encara.

”Es tracta d’un perfil altament motivat per a l’estudi, amb capacitat per adaptar-se a diferents metodologies d'aprenentatge, però també a diferents grups de classe, i amb curiositat per 'tastar' més d’un grau universitari. 

”A inici de curs, es fa un disseny curricular específic per a cada estudiant, que inclou les matèries dels diferents graus que l’interessen. Cada trimestre es revisa amb el tutor de referència i, en acabar el primer any, s’incorpora a un grau de destinació.

”A més, té l’opció d’obtenir un títol propi ('mínor'), en què se li reconeix la formació complementària rebuda en l’àrea de coneixement diferent de la que és el nucli principal dels seus estudis.”

Global Studies

Inici del grau: curs 2016-2017

Facultat d’Humanitats
Campus de la Ciutadella
Ciències Socials i Jurídiques
Dades del curs
2017-2018
Idioma del grau
 • Angl
 
0
Nota de tall
12,35
Nota mitjana d'accés
12,79

Toni Luna, coordinador del grau en Global Studies

Toni Luna

“És un grau interdisciplinari que aplega professors de cinc facultats diferents de la UPF: Comunicació, Dret, Ciències Polítiques i Socials, Humanitats i Ciències Econòmiques i Empresarials.

”Una de les raons de la seva creació és la internacionalització dels estudis de grau de la Universitat. La idea és tenir la meitat dels estudiants locals, entenent per local qualsevol estudiant de la Unió Europea, i l’altra meitat d’estudiants internacionals.

”Va dirigit a estudiants interessats en las relacions internacionals, la globalització, les relacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de diferents regions del món.

”Els estudis globals preparen els treballadors de les grans institucions globals. Tenim diferents sortides potencials, com per exemple la diplomàcia i l’àmbit de les relacions internacionals. També les grans institucions internacionals com les Nacions Unides, la Unió Europea, la UNESCO o el Banc Mundial, o empreses privades amb gran projecció internacional o organitzacions no governamentals.

”L’acollida ha estat excel·lent per part dels estudiants ‘locals’. Però, potser el més sorprenent ha estat la demanda de fora de la Unió Europea. El primer any, sense fer massa promoció i anunciant el grau només un parell de mesos abans de començar vam tenir només tres estudiants. Però el segon any ja en van entrar 27 i per al proper curs les perspectives són encara més altes.”

Grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades

Inici del grau: curs 2017-2018

Escola Superior Politècnica
Campus del Poblenou
Enginyeria i Arquitectura
Dades del curs
2017-2018
Idioma del grau
 • Cat
 • Cast
 • Angl
 
0
Nota de tall
9,89
Nota mitjana d'accés
11,10

Xavier Binefa, coordinador del grau en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades

Xavier Binefa“El grau vol aportar un professional que la societat demana i que els avenços en aprenentatge estadístic i en capacitat de computació fan que pugui generar aplicacions reals en empreses o en entitats públiques”. 

”Parlem d’un nou professional capaç de transformar les dades en informació útil per a la presa de decisions. Necessita dominar, a banda de les matemàtiques, diverses disciplines com la computació, per poder treballar amb grans quantitats de dades distribuïdes i accessibles en temps real o en repositoris remots; l’estadística, per formular models i aprendre a partir de les dades o extreure la semàntica dels textos, i tenir una visió àmplia de les dades que inclogui no només format text o numèric, sinó també format imatge, vídeo o àudio.

”Ens trobem amb un consens que les dades tenen un pes molt important en les empreses de la nova economia. Aquest paper ja es pot veure en les ofertes professionals en les quals el perfil de ciència de dades està entre els més buscats i més ben remunerats del mercat.

”El fet que el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat hagi estat reconegut amb la distinció María de Maeztu en Ciència de Dades ens posava en una situació ideal per traslladar a un nou grau els continguts que se’ns reconeixien.

”La resposta ha estat excel·lent. A més, estem molt satisfets que hagi estat escollida per un cinquanta per cent de noies. És un canvi impressionant respecte a les enginyeries que no estan vinculades al món biomèdic, en què la taxa no arriba al vint per cent. Volem continuar en aquesta línia.”

 

Grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica

Inici del grau: curs 2018-2019

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, i
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC
Ciències Socials i Jurídiques
Dades del curs
2017-2018
Idioma del grau
 • Cat
 • Cast
 • Angl
 
0
Nota de tall
?
Nota mitjana d'accés
?

Humberto Llavador, coordinador del grau en Industrial Technologies and Economic Analysis

Humberto Llavador“Es tracta d’una iniciativa disruptiva en molts sentits. És un grau nou, totalment públic, interdisciplinari, interuniversitari i capaç de dotar els participants d’uns estudis d’alt nivell en un pla d’estudis compacte de només quatre anys. Ofereix una excel·lent oportunitat per desenvolupar projectes d’innovació a través de les pràctiques professionals en empreses nacionals i internacionals i excel·lents oportunitats d’ocupabilitat.

”La seva finalitat és formar nous líders industrials que combinin una sòlida comprensió de la innovació i la tecnologia amb un ús proficient de les eines d’anàlisi econòmica en un món interconnectat i en canvi continu.

”S’ofereix totalment en anglès i conjuntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Les assignatures es cursen als campus de totes dues universitats durant els quatre cursos de durada. D’aquesta manera, a banda de la multidisciplinarietat dels ensenyaments del grau, es comparteix espai i temps amb altres estudiants d’Enginyeria Industrial i d’Economia.

”Està pensat per a estudiants amb vocació d’enginyer i un interès especial per tenir una formació rigorosa d’economia. Això els permetrà escollir, en un futur, la seva formació superior en qualsevol d’aquests dos àmbits.”