1. Presentació

Barcelona i la UPF, una relació simbiòtica que necessita progressar

min

La Pompeu Fabra és una universitat pública i moderna, amb tres campus situats al centre de la ciutat de Barcelona. L’aposta per una institució amb vocació urbana, que va concebre amb força el primer rector, Enric Argullol, suposava el retorn a un model universitari tradicional, propi de l’Europa continental, de situar-se al centre de les ciutats.

El compromís de la Universitat amb la ciutat es reflecteix clarament des d’un punt de vista urbanístic. La implementació dels campus ha afavorit la rehabilitació de diversos barris i espais de Barcelona, amb intervencions que s’han fet sempre amb una gran cura i preocupació arquitectònica, vetllant per la conservació del patrimoni.

La UPF vol ser una universitat urbana, centrada en els reptes que afronta Barcelona i el seu entorn urbà, que aprofiti la modernitat i la creativitat d’una ciutat oberta al món com a font d’inspiració per incidir en la transformació de la Universitat

Aquest objectiu fundacional també es projecta cap al futur, com es reflecteix en el Pla Estratègic de la Universitat Pompeu Fabra 2016-2025, en què afirmem la voluntat de la UPF de ser “una universitat urbana, centrada en els reptes que afronta Barcelona i el seu entorn urbà, que aprofiti la modernitat i la creativitat d’una ciutat oberta al món com a font d’inspiració per incidir en la transformació de la Universitat”. I aquí s’inclou l’urbanisme, un àmbit que hem volgut treballar sempre amb la màxima complicitat amb els governs de Barcelona i de Catalunya per ajudar a transformar aquelles àrees de la ciutat que es volien regenerar.

Volem situar la UPF com un referent atractiu per al seu entorn, a partir de l’enfortiment dels lligams amb Barcelona, que és un pol d’atracció potent. I això cal fer-ho tenint en compte els grans canvis que ha d’afrontar la ciutat i les múltiples dimensions del fenomen urbà. En aquest sentit, pensem que el parc de la Ciutadella i el seu entorn estan cridats de nou, com fa més d’un segle, a oferir a la ciutat un punt vital de la seva articulació urbana i de la imatge que brinda al món. Un espai que necessàriament ha d’estar articulat al voltant dels conceptes de recerca, docència i cultura.

Són molts els projectes i les iniciatives que es porten a terme dins la Universitat en els àmbits de la docència i la recerca, i que exemplifiquen aquest aprofitament de la ciutat com a laboratori, com a escenari urbà que serveix per desenvolupar el coneixement en les més diverses matèries i disciplines, i que alhora redunda en el progrés de la institució.

El parc de la Ciutadella i el seu entorn estan cridats de nou a oferir a la ciutat un punt vital de la seva articulació urbana. Un espai que necessàriament ha d’estar articulat al voltant dels conceptes de recerca, docència i cultura.

Barcelona és en molts casos el mateix objecte dels projectes de recerca, el centre d’uns estudis de casos que, més enllà de l’escala local, aporten llum al fenomen de la globalització i de l’aprofitament de les noves tecnologies. D’aquesta manera, el coneixement sorgit d’experiències locals, ja sigui en els àmbits polític, econòmic, social, tecnològic o cultural, es trasllada a contextos més internacionals.

Tira còmica