2. Des del campus

Ciència amb i per a la societat

La UPF integra el concepte de recerca i innovació responsables en les seves activitats científiques, en una aposta compromesa amb els valors de la societat.

min

La ciència i la tecnologia són el motor que impulsa el progrés i el benestar social. Tot i així, de vegades, la recerca i la innovació també impliquen nous riscos i dilemes ètics que afecten a tots els membres de la societat i dels quals aquesta no hauria de quedar exclosa.

Des del campus

Amb l'objectiu d'eliminar la bretxa existent entre investigació i societat, la Comissió Europea està impulsant amb força i en el marc del programa Horitzó 2020, el concepte de “recerca i innovació responsables” (RRI, per les sigles en anglès). Aquest enfocament busca poder prendre millors decisions en matèria de R + D + i, reflexionant tant sobre les potencialitats com sobre els possibles problemes relacionats amb la recerca i la innovació per preveure’n les conseqüències. Anticipació i capacitat d'adaptació són elements centrals de l’RRI.

En l'anàlisi sobre una tecnologia o un camp de recerca és cada vegada més necessari establir plataformes per a la reflexió conjunta entre investigadors de diferents disciplines (que puguin aportar un major rang de coneixements i dades), així com incorporar les visions dels diferents grups socials que s’hi puguin veure implicats o afectats (consumidors, pacients, representants de la indústria...). Les decisions sobre R + D + i no només han de ser acceptables, sinó que han de ser socialment desitjables.

Segons la Comissió Europea, l'RRI aglutina sis conceptes clau: participació ciutadana, accés obert, igualtat de gènere, educació científica, ètica en la ciència i governança. Aquests elements donen resposta a les preguntes “què?”, “qui?” i “com?” es porta a terme la recerca per complir els valors, les necessitats i les expectatives de la societat europea.

La Pompeu Fabra, una universitat responsable

La voluntat de la UPF de ser capdavantera en recerca empeny la seva comunitat acadèmica a produir una investigació competitiva i responsable. Per això, l'any 2013 es va crear el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, que des del 2017 ha passat a denominar-se per al Compromís Social i la Igualtat. Entre les seves missions té la d’introduir l’RRI en les diferents activitats de la Universitat.

“La recerca i la innovació també impliquen nous riscos i dilemes ètics que afecten a tots els membres de la societat”

Per aconseguir-ho, la UPF ha posat en marxa diferents estratègies. Roser Corretgé, coordinadora d’RRI dins l’àmbit de la responsabilitat ​social, explica que la seva incorporació a la UPF ha estat i és molt activa.

Diferents actuacions, com són el treball en equip amb personal especialitzat​, la creació d’una web sobre RRI o la formació i l’assessorament al PDI i al personal de suport, són una bona base per avançar en la integració dels valors que es volen impulsar en l’àmbit de la recerca.

Mònica Figueras, vicerectora per a projectes per al compromís social i la igualtat, afirma que “la recerca ha de donar el salt del ‘ciència i societat’ al ‘ciència amb i per a la societat’”.

Des del campus

Amb l'objectiu de garantir els estàndards ètics en les activitats de recerca i els drets de les persones en els projectes d'investigació que impliquen pràctiques acadèmiques associades amb éssers humans, el Consell de Govern de la Universitat va aprovar el desembre del 2014 la creació de la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP). Aquest organisme, que està format en l'actualitat per vuit membres del personal docent, investigador i tècnic, tots ells experts en diferents àrees de coneixement, ofereix a tots els grups de recerca de la Universitat un procés de revisió i de certificació ètica dels projectes, així com assessorament en qüestions d'ètica i protecció de dades personals. A més, posa a la disposició dels investigadors documents i guies perquè puguin dur a terme projectes que impliquin experiments, qüestionaris i altres estudis amb éssers humans de manera legal i èticament acceptable.

D'altra banda, els projectes desenvolupats al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut compleixen el codi de bones pràctiques científiques del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i estan subjectes a la valoració per part dels comitès ètics de recerca clínica (CEIC) i d'experimentació animal del PRBB (CEEA).

“Les decisions sobre R + D + i no només han de ser acceptables, sinó socialment desitjables”

“A la universitat, cada vegada es porta a terme més recerca amb éssers humans”, explica el vicepresident de la CIREP, Josep Blat. “L'ús de dades personals, per exemple, és un tema candent, la importància del qual està en auge a causa de la investigació a Internet o la generació de dades massives, i no tota la problemàtica està recollida legalment. Aquest tipus de recerca introdueix sens dubte nous riscos ètics i major consciència d’aquests, de manera que governs, parlaments i agències estan incrementant les seves exigències ètiques.”

Des del campus

Marta Rodríguez Iborra, coordinadora de la CIREP, afegeix que “la reflexió sobre el debat ètic, així com l'establiment i la contínua millora dels estàndards de revisió de la recerca amb éssers humans requereix la participació activa de tota la comunitat investigadora de la UPF”.

Així, el Pla Estratègic 2016-2025 reflecteix l'aposta de la Universitat per un model transformador de la responsabilitat social, amb un caràcter integral i transversal. Prova d'això és la introducció d'una menció específica a l’RRI en la definició del model de recerca i innovació:

Extracte del Pla Estratègic 2016-2025
“Definir un model de recerca i innovació transversal a tota la UPF: que estigui inspirat en els principis de la recerca i la innovació responsables (Responsible Research and Innovation, RRI), dins el marc de les polítiques de responsabilitat social de la UPF. Això inclou, entre altres aspectes, el compromís amb la dimensió de gènere, la responsabilitat ètica, l’accés obert, l’educació científica i la implicació de la ciutadania.”

D'acord amb el vicerector per a projectes en l'àmbit de la recerca, Enric Vallduví, l’RRI pretén potenciar el coneixement i l'encaix mutu entre les institucions de recerca i el seu entorn social. “Per a nosaltres, com a universitat, l’RRI reafirma la responsabilitat que tenim envers la societat que ens sosté. La revisió ètica de projectes és una mostra del compromís de la UPF, i també hem estat proactius, per exemple, a implementar mesures d'accés obert a les dades i els resultats de recerca, mitjançant recursos com el Portal de Producció Científica i l’e-Repositori.”

“La recerca ha de donar el salt del “Ciència i societat” a la “Ciència amb i per a la societat”

Des del campus

L’RRI en l'ensenyament universitari

La UPF està reconeguda a Europa com una de les institucions líders en la conceptualització i l’expansió de l’RRI. Són molts els projectes dirigits a integrar l’RRI en els quals la Universitat participa de manera activa. En l'actualitat, està involucrada en onze projectes en curs i ha format part de nou més, ja conclosos.

De tots, en destaca el projecte Higher Education Institutions & Responsible Research and Innovation (HEIRRI), orientat a incorporar l’RRI en les carreres universitàries de ciència i tecnologia. Iniciat el 2015, HEIRRI és un consorci internacional format per nou entitats internacionals, coordinat pel Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la UPF (CCS-UPF).

“Sovint passa que els estudiants, després d’estar quatre, sis o vuit anys a la universitat, surten sabent-ho tot sobre la més minúscula de les partícules, o sobre l'última proteïna o l'últim astre descoberts; però sense saber res, o molt poc, sobre la societat per a la qual treballaran durant la resta de la seva vida”, comenta Gema Revuelta, directora del CCS-UPF i experta en l'àmbit de l’RRI. Revuelta, que a més de coordinar HEIRRI ha participat en altres projectes com Neuro-Enhancement: Responsible Research and Innovation (NeRRI) (o Monitoring the Evolution and Benefits of Responsible Research and Innovation (MORRI), considera “fonamental la introducció de l’RRI en l'educació universitària, ja que els estudiants del present seran els futurs investigadors, enginyers, legisladors, metges… Per tant, cal que ja des dels primers anys de la seva formació universitària reflexionin sobre l'impacte de la R + D + i i que adquireixin habilitats pràctiques que els permetin escoltar la societat i incorporar els seus valors en l'exercici de la seva professió”.

“L'ús de dades personals, per exemple, és un tema candent la importància del qual està en auge a causa de la investigació a Internet o la generació de dades massives, i no tota la problemàtica està recollida legalment”

Des del campus

En el projecte HEIRRI participen també investigadors del Grup de Recerca en Educació de les Ciències de la Salut (GRECS) del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut i del Grup de Tecnologies Interactives del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

“La recerca hauria de ser inseparable del seu context social. Per això, l’RRI defensa que els investigadors han de considerar els actors socials, amb les seves necessitats i expectatives, en totes les fases del procés, des del disseny fins als resultats i la transferència. Només així s'aconseguirà una ciència més sostenible, implicada en la societat i èticament més responsable”, conclou Figueras.

LES SIS CLAUS DE L’RRI

 1. Participació ciutadana
  Fomentant els processos de recerca i innovació que són col·laboratius: tots els actors de la societat treballen junts durant tot el procés.

 2. Educació científica
  Centrada en la millora del procés educatiu per tal de dotar els ciutadans de les competències i els coneixements necessaris perquè puguin participar en debats sobre recerca i innovació, i en l'augment del nombre d'investigadors.

 3. L’accés obert
  L’accés lliure al treball científic des del principi pot millorar la qualitat de la recerca i facilitar la innovació, les col·laboracions constructives entre col·laboradors i el diàleg productiu amb la societat civil.

 4. Ètica
  Entesa com la prevenció de pràctiques de recerca i d'investigacions inacceptables i l'acceptació ètica dels desenvolupaments científics i tecnològics.

 5. Governança
  Els acords han de ser sòlids i adaptables per al desenvolupament impredictible de la recerca i innovació; prou familiars per alinear-se amb pràctiques existents en la investigació i la innovació; compartir la responsabilitat entre tots els actors, i proporcionar instruments de governança per fomentar aquesta responsabilitat compartida.

 6. Igualtat de gènere
  Garantint la paritat en els òrgans de presa de decisions i tenint en compte sempre la dimensió de gènere en recerca i innovació.