Política de retornament de l'import de les inscripcions:

Per causes de la pròpia organització: es retornarà el 100% de la inscripció. Per sol·licitud expressa de l'inscrit: de l'import de la inscripció es restarà el 20% com a despeses de gestió (costos administratius) amb un mínim de 30€. Els reemborsaments que es produeixin es gestionaran un cop finalitzada l'activitat.