Des d’aquesta secció s’accedeix al repositori dels principals documents oficials de cada partit polític de Catalunya. Tots els arxius s’agrupen en quatre categories diferenciades: 1) estatuts dels partits; 2) codis interns i reglaments; 3) documents financers i; 4) altres documents.

Es recull així la informació més rellevant emesa per cada partit polític. En els casos en els que la documentació així ho especifica, aquesta es troba classificada pel seu any de referència per tal de facilitar-ne la consulta. Així mateix, es permet la descàrrega directa de tot el material.