Vés enrere I edició dels Premis als millors TFM o TFG en promoció de la salut

I edició dels Premis als millors TFM o TFG en promoció de la salut

Pots presentar la teva candidatura fins el 10 de setembre de 2022. Hi ha 6.000 euros en premis!

 

 
09.06.2022

Imatge inicial

La Xarxa Catalana d'Universitats Saludables (xarxa US.cat), en el marc del conveni de col·laboració amb la Secretaria General de Recerca i Universitats del Departament de Recerca i Universitats i la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, ha desenvolupat les bases per atorgar la primera edició dels Premis als millors treballs finals de grau i màster en l’àmbit de la promoció de la salut en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), amb la finalitat tant de promoure l’entorn i la vida saludables, com de conscienciar la comunitat pel que fa a aquesta temàtica.

Així mateix, es pretén incorporar la perspectiva de la promoció de la salut en la docència i fomentar-ne l’interès en la recerca. L’objecte d’aquests premis és reconèixer l’excel·lència dels treballs finals de grau i màster de l’alumnat de les universitats catalanes en matèria de promoció de la salut, respecte dels ODS.

La Universitat de Barcelona, en tant que presideix actualment la Xarxa US.cat, gestiona la convocatòria a la primera edició d’aquests premis. Per presentar una candidatura s'ha de seguir el procediment descrit al punt 3. Forma i termini de presentació. Cal incloure una sol·licitud, d’acord amb el formulari normalitzat que acompanya les basesel treball final de grau o de màster i una carta de motivació o de defensa del treball i de la candidatura.

Aquesta documentació es pot presentar de manera electrònica adjuntant-la a la Instància General electrònica que es troba a la seu electrònica de la universitat,  a catàleg de Pocediments-tràmits. El tràmit és Presentació instància general. Es pot anar directament al tràmit clicant aquí.  
 

Cal complimentar aquesta instància general electrònica indicant:

  • a l'apartat DEMANO: Sol·licitud al Premi al millor treball final de grau i màster en l'àmbit de la promoció de la salut  (en minúscules i en català, tal com està escrit)
  • a Òrgan o servei a qui adreceu la sol·licitud: CAP DE L'OFICINA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I DE PROMOCIÓ DE LA SALUT (en majúscules i en català, tal com està escrit)

Igualment, es pot presentar aquesta documentació de manera presencial al Registre General de la Universitat. En aquest cas, la instància general de la UPF ha d'estar signada manuscritament (no s'admeten fotocòpies ni escrits signats electrònicament en la presentació presencial). També es pot presentar la documentació en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (vegeu Presentació de documentació. Adreçada a la UPF).

El lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 7 d'octubre.

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact