Pròpiament dit. Poesia i expressivitat verbal

Continguts

  • Tècniques de recitació i declamació 
  • Comprensió i transmissió de la poesia 
  • Formes de poesia escènica: entre la rapsòdia i l’spoken word
  • Teatralitat i musicalitat del vers 

Objectius

  • Conèixer diverses formes de recitació i posada en escena de la poesia. 
  • Assolir una declamació fluïda i conèixer les particularitats de la comunicació poètica. 

Metodologia

El curs s’imparteix en català. 

El treball d’anàlisi i dicció es farà en català o en castellà, segons la preferència de l’alumne. 

Formador


 

Josep Pedrals es dedica a la poesia des de diversos fronts: escriu llibres d’investigació en el gènere (assajos novel·lats sobre poètica i vida), recita poesia de forma professional (ha actuat per Europa, Amèrica i Àsia), explica la poesia en cursos i conferències (en universitats, instituts i escoles), difon i divulga la poesia en diversos mitjans de comunicació (actualment a El País), ha muntat celebracions poètiques de tot tipus i periodicitat (va conduir durant 13 anys l’històric cicle poètic del bar Horiginal i actualment dirigeix el festival Barcelona Poesia), posa versos a la música de diversos compositors, expandeix la teatralitat del vers, etcètera.

Més informació a joseppedrals.com.

Dies: 25 d'abril, 2 i 9 de maig del 2024

Hora: 17 a 19 h

Lloc: 40.S03. Campus de la Ciutadella

Aportació: 10,00 €