Moviments estudiantils al cinema - En línia

Descripció

El curs proposa el visionat online de tres pel·lícules documentals dedicades a la mobilització estudiantil durant la segona meitat del segle XX i l’actual segle XXI. Després d’aquest visionat, que cada participant haurà de fer pel seu compte, hi haurà tres sessions dedicades a analitzar les pel·lícules, comentar-les, ampliar el coneixement d’allò que ens presenten i debatre sobre allò succeït i la seva rellevància per al nostre present. 

Pel·lícules: 

- Berkeley in the Sixties. Director: Mark Kitchell.117 minuts (1990)

- Estudiar en Primavera. Directora: Amparo Fortuny .53 minuts (2014)

- El digno tiempo. Director: Ariel F. Verba. 80 minuts (2022)

Objectius

Els objectius del curs són diversos. Pel que fa als moviments estudiantils, capacitar-se en l'àmbit de la participació i mobilització estudiantil a partir del coneixement del passat i el present d'aquesta realitat, i de la reflexió i el debat sobre allò que pot fer possible la participació i mobilització. Pel que fa al cinema, formar-se en la capacitat d’analitzar i debatre sobre la presència al cinema d’aquests continguts i com són tractats. 

Metodologia

El curs tindrà dos tipus de sessions. Per una banda, aquelles en les quals cada persona veurà pel seu compte les pel·lícules a partir dels recursos en línia. Per altra banda, les sessions col·lectives en línia dedicades a formar-se, debatre i reflexionar per aprofundir en les inquietuds de les persones participants i adquirir coneixements que puguin resultar d'utilitat. En una de les sessions participarà el director Ariel F. Verba. Es facilitaran materials i es donarà resposta a les demandes que facin les persones assistents. 

Amb antelació, enviarem els enllaços a les pel·lícules a les persones inscrites. 

Competències

Bàsiques: 

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Generals: 

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Habilitats interpersonals.
 • Capacitat de treballar en un equip interdisciplinari.
 • Habilitats d'investigació.
 • Capacitat per generar noves idees (creativitat).
 • Lideratge.
 • Disseny i gestió de projectes.

Transversals:

 • Identificar i analitzar críticament la desigualtat de gènere i la seva intersecció amb altres eixos de desigualtat.

Específiques: 

 • Identificar el comportament ciutadà i els valors democràtics.

Formador

Jordi Mir és professor del Departament d’Humanitats de la UPF i membre del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (UPF). La seva investigació i docència se centren, principalment, en la història de les idees, la filosofia moral i política, i l’actuació i el pensament dels moviments socials. 

Dies:  9, 16 i 23 de gener de 2024

Hora: de 18 a 20 h

Lloc: En línia

Aportació: 10,00€