Expressió oral

La correcta i efectiva expressió oral és una competència essencial en els estudiants, no només per que han de transmetre els seus coneixements o projectes en presentacions orals, sino perquè en el futur necessitaràn aquestes competències per aconseguir una feina i per dur-lo a terme amb professionalitat.

És per a això que aquest curs ensenya als estudiants a expressar-se en públic amb correcció i efectivitat a través del domini de la veu i dels gests. 

L'objectiu final del curs és que l'estudiant s'expressi de forma clara i correcta per transmetre amb eficàcia i seguretat les seves idees i projectes en les seves diferents intervencions:

  1. Conèixer la veu i les seves qualitats i saber-les emprar per a transmetre confiança
  2. Dominar l'entonació i el ritme de la parla per a expressar les idees de manera eficaç i dinàmica
  3. Practicar i ajustar els gests a la parla per a transmetre credibilitat
  4. Desenvolupar-se amb seguretat en públic o davant una cámera eliminant la por escènica

 

Curs impartit per Emma Rodero, periodista i professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix Oratòria i Locució. És doctora en Comunicació i en Psicologia, investigadora Marie Curie de la Unió Europea, especialista en Patologia de la Veu i en Psicologia de la Cognició i la Comunicació.

 

Durada del curs: 6 hores, repartides en 3 sessions de 2 hores.

Díes: 6, 9 i 13 de febrer de 2023

Hora: 13.00 a 15.00h.

Lloc: Dilluns dia 6: Aula 40.039
          Dimarts dia 9: Sala d'assajos 40.S33
          Dilluns dia 13: Sala de Graus A. Calsamiglia

Aportació: 10,00€