Sedueix la teva audiència: Aprèn a utilitzar la teva veu i gestos de manera efectiva

Descripció

La correcta i efectiva expressió oral és una competència essencial en els estudiants, no només perquè han de transmetre els seus coneixements o projectes en presentacions orals, sinó perquè en el futur necessitaran aquestes competències per aconseguir una feina i per dur-lo a terme amb professionalitat.

És per a això que aquest curs ensenya als estudiants a expressar-se en públic amb correcció i efectivitat a través del domini de la veu i dels gestos. 

L'objectiu final del curs és que l'estudiant s'expressi de forma clara i correcta per transmetre amb eficàcia i seguretat les seves idees i projectes en les seves diferents intervencions:

  1. Conèixer la veu i les seves qualitats i saber-les emprar per transmetre confiança
  2. Dominar l'entonació i el ritme de la parla per expressar les idees de manera eficaç i dinàmica
  3. Practicar i ajustar els gests a la parla per a transmetre credibilitat
  4. Desenvolupar-se amb seguretat en públic o davant d'una càmera eliminant la por escènica

Formadora

Curs impartit per Emma Rodero, periodista i professora titular de Comunicació Audiovisual i Publicitat a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix Oratòria i Locució. És doctora en Comunicació i en Psicologia, investigadora Marie Curie de la Unió Europea, especialista en Patologia de la Veu i en Psicologia de la Cognició i la Comunicació.

 

Durada del curs: 6 hores, repartides en 3 sessions de 2 hores.

Dies: 14, 21 i 28 de novembre del 2023

Hora: 17 a 19 h

Lloc: Aula 40.S01. Campus de la Ciutadella (14 de novembre) / Sala 40.S33 (21 de novembre) / Auditori de Mercè Rodoreda (28 de novembre)

Aportació: 10,00€