Programació 2021-2022 Programació 2021-2022

Informació i mesures de prevenció pel COVID-19 Informació i mesures de prevenció pel COVID-19

Tots els nostres esdeveniments són d'accés gratuït.

Per a respectar les necessitats de seguretat imposades pel COVID-19, adoptarem les següents mesures en totes les activitats:

  • Serà necessari realitzar una inscripció online prèvia per assistir presencialment a cada activitat.
  • Es limitarà l'aforament a un màxim de 60 persones als concerts i de 18 persones a les xerrades.
  • L'ús de mascareta és obligatori a tot el campus UPF, incloses les sales de concerts i xerrades.
  • És obligatori respectar els circuits de circulació senyalitzats al interior del Campus UPF.
  • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic als punts d'accés a les sales.
  • L'entrada i sortida a les activitats es farà de forma esglaonada, seguint les indicacions del personal.
  • Dins de les sales, disposarem cadires a una distància d’1,5 m. entre elles.
  • Les cadires es netejaran abans i després de cada activitat amb desinfectant.

 

La nostra programació és possible gràcies al suport de: