La Fundació Phonos promou activitats culturals al voltant de la tecnologia musical. Col·laborant estretament amb el Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra, la Fundació Phonos desenvolupa projectes socials i culturals per a potenciar la creació i difussió músical amb mitjans tecnològics.

Phonos va ser creat l'any 1974 per J. M. Mestres Quadreny, Andrés Lewin-Richter i Lluís Callejo. Durant molts anys va ser l'únic estudi de música electroacústica d'Espanya i pels cursos del compositor xilè Gabriel Brncic hi van passar la major part dels músics del nostre país que actualment treballen amb mitjans electroacústics. L'any 1982, Phonos es va convertir en Fundació Privada, i es va inscriure al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya l'any 1984. L'any 1994, la Fundació Phonos estableix un acord de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i desde llavors està estretament lligada a la UPF.

Actualment, el Patronat de la Fundació Phonos està format per:

 • Xavier Serra (president)
 • Albert Llanas Rich (vice-president)
 • Andrés Lewin-Richter (tresorer)
 • Vanesa Daza Fernández​, vicerrectora de transferència del coneixement de la Universitat Pompeu Fabra
 • Josep Manuel Berenguer Alarcón
 • Dmitry Bogdanov
 • Gabriel Brnčić Isaza​​​​​​
 • Vladimir Estivill-Castro
 • Frederic Font
 • Perfecto Herrera Boyer
 • Sergi Jordà Puig
 • Lluís Nacenta​
 • Roc Parés i Burgués
 • Eduard Resina Bertran
 • Núria Sempere​, directora general de l'Escola Superior de Música de Catalunya

 

La Fundació Phonos rep suport de les institucions següents: